eAsiointi

Titta Karppinen (1954-2019)

Saimme surullisen tiedon 4.4.2019 Titta Karppisen tyttäreltä.  Pidetty ja pitkäaikainen työtoverimme, fysio- ja toimintaterapian palvelupäällikkö, Merja Titta Hanneli Karppinen oli menehtynyt 2.4.2019 vaikean sairauden murtamana.

Titta jäi ansaitulle eläkkeelle 1.2.2018. Hän palveli valmistumisestaan lähtien (1977) ensin Tiurun sairaalan fysioterapeuttina (lääkintävoimistelijana). Suoritettuaan erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon (1979) hän toimi fysioterapia yksikön osastonhoitajana (1980 – 1991) ja Tiurun sairaalan toiminnan lakkauttamisen jälkeen osastonhoitajana fysiatrian yksikössä Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin vuodet (1991 – 2009) antoivat Titalle hyvät eväät ryhtyä johtamaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) perustamisen myötä (1.1.2010) maakunnallista fysio- ja toimintaterapiapalvelua. Kyseisen yksikön palvelupäällikkönä Titta toimi eläkkeelle jäämiseensä asti. Yhteensä yksikössä on noin 100 fysioterapeuttia ja 30 toimintaterapeuttia.

Etelä-Karjalan keskussairaalan fysiatrian yksikkö (nimitys tuolloin fysioterapiayksikölle) osallistui Titan johdolla systemaattiseen laadun kehittämiseen 1989 lähtien yksikön osallistuessa Kuntaliiton vetämään Q-projektiin yhdessä Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien vastaavien yksiköiden kanssa. Projektin tuotoksena syntyi kirja Laatu hallintaan ja ITE-arviointilomake. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin fysiatrian yksikkö palkittiin 1996 Fysioterapeuttiliiton ensimmäisellä laatupalkinnolla.

Titta osallistui yhdessä fysiatrian ylilääkärin kanssa Saimaan ammattikorkeakoulussa toteutetun asiantuntijafysioterapeuttikoulutuksen suunnitteluun (2008–2009). Asiantuntijafysioterapeutin opintojen tavoitteena oli vastata työelämän muutoksiin ja osaamistarpeisiin sekä korostaa työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtäviä siten, että työntekijän ja työyhteisön osaamisresurssit saadaan tehokkaasti käyttöön. Myöhemmin Titta osallistui valtakunnalliseen työryhmään, joka laati suosituksen fysioterapeuttien suoravastaanottoon vaadittavista koulutussisällöistä.

Perheen ja työn ohella Titta oli kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja järjestötyöstä toimien aktiivisesti erilaisissa luottamustehtävissä sekä kunnallispolitiikassa että ammattijärjestöissä (Suomen Fysioterapeutit ja Tehy).  Titalle myönnettiin Suomen Fysioterapeuttien kunniajäsenyys aktiivisesta työstään fysioterapian aseman edistämisestä ja kehittämisestä.

Eksoten kuntoutuksen vastuualueen perustamisesta lähtien (2014) Titta vei määrätietoisesti eteenpäin sekä erikoissairaanhoidon että erityisesti kuntoutusosastojen kuntouttavan hoitotyön ideologiaa.

Erittäin miellyttävä ja tärkeä asia Titalle oli myös kokea isoäidin rooli, pieni tyttären tytär ja hänen kehityksen seuraaminen ja siinä mukana oleminen antoi Titalle monta ilonaihetta ja auttoi jaksamaan sairaudenkin keskellä.

Titan Muistoa kunnioittaen,

pitkäaikaiset työtoverit

Anne Pylkkönen
Markku Hupli

Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Kuntoutus/Fysio- ja toimintaterapiapalvelut