eAsiointi

Luentoesittelyt

Mikko Patovirta: Yli- ja alivireystilojen itsesäätely

Ahdistuneisuuteen, jännittyneisyyteen ja väsymiseen liittyy keskeisesti autonominen hermosto. Kuormittuneisuuden myötä hermoston toiminta häiriintyy, tunnetilat virittyvät eikä rasituksista palaudu optimaalisesti. Näitä yli- ja alikuormitustiloja pystyy säätelemään omatoimisesti, kun oppii tunnistamaan ja tiedostamaan paremmin oman kehonsa toimintaa. Koulutuksessa opetetaan säätelemään oman hermoston toimintaa, nopeuttamaan kuormituksesta palautumista ja toimimaan arjessa optimaalisemmin.

Tanja Balk: Fysioterapian keinoja ahdistuneisuuteen

Koulutuksessa tutustutaan ahdistuksen fyysisiin tuntemuksiin ja itsesäätelyn keinoihin. Miksi ahdistus tuntuu siltä kuin se tuntuu? Miksi keho reagoi ja mikä tarkoitus ja merkitys kehon reaktioilla on? Koulutus sisältää runsaasti harjoitteita, joiden avulla fysioterapeutti voi tukea asiakkaan itsesäätelyä. Teemaa käsitellään myös case-esimerkein. Samat keinot toimivat myös ammattilaisen omina itsesäätelykeinoina.

Kirsti Niskala: BBAT ja sovellettu rentoutus

Miten voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme kehon ja mielen yhteistyön edellytysten parantamisella? Koulutuksessa esitellään keinoina sovellettu rentoutus ja BBAT (Basic Body Awareness -terapia).Alustuksena kuullaan lyhyt teoriaosuus molemmista tekniikoista ja niiden vaikutuksista. Sen jälkeen tehdään harjoituksia kokemuksen löytämiseksi ja viemiseksi omaan arkeen tukemaan hyvinvointia.