eAsiointi

Luentoesittelyt

 

Netta Viitala:
Stressin vaikutus hengitykseen

Koulutuksessa käydään läpi stressin vaikutusta hengitykseen, kehoon, ajatuksiin ja tunteisiin, autonomiseen hermostoon, oireiden tulkintaan ja toimintakykyyn. Tutustumme mm. hyperventilaatioon ja sen taustasyihin sekä oiremekanismiin. Teorian ja case-esimerkkien lisäksi tehdään runsaasti käytännön harjoittelua, jossa osallistujien on oman kokemuksellisen oppimisen kautta mahdollisuus saada itselle sekä asiakastyöhön keinoja itsesäätelyyn, palautumiseen, kehotietoisuuteen ja tasapainoisempaan hengitykseen.

Heli Järnefelt:
Hyvä uni ja palautuminen

Hyvällä unella ja palautumiselle on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Koulutuksessa käydään läpi hyvää unta ja palautumista edistäviä ja tukevia keinoja, joita voi käyttää sekä asiakasohjauksessa että oman palautumisen parantamisessa. Lisäksi kerrotaan unihäiriöistä ja lääkkeettömistä hoitokeinoista. Koulutus sisältää myös unta ja palautumista tukevia rentoutumis- ja mindfulness -harjoitteita.

Liisa Sonkamuotka:
Itsetuntemus voimavarana

Koulutuksessa pureudutaan työssä jaksamisen ja jaksamattomuuden teemoihin autonomisen hermoston toimintaan peilaten. Mitä hyödyllistä oma kehotietoisuus ja itsetuntemus antaa asiakastilanteisiin? Miten kehotietoisuuden ja itsereflektion avulla voi säädellä omaa kuormitustilaa ja näin tukea työssä jaksamista sekä palautumista? Koulutukseen sisältyy myös konkreettisia harjoituksia oman kehotietoisuuden ja itsetuntemuksen tueksi.