eAsiointi

Uusin numero 1/2019

» Katso uusimman lehden sisällysluettelo tästä
» Lue sähköinen lehti (kirjautumisohje alla)

Pääkirjoitus

Fysioterapia tuottaa sekä säästöjä että hyvinvointia

Kuntoutuksen kehittämiseksi on tehty viime vuosina paljon töitä. Kuntoutuksen uudistamiskomitea totesi loppuvuonna 2017 jättämässään raportissaan, että kuntoutuksen oikea-aikaisuudessa, palveluiden yhdenvertaisuudessa ja prosessien hajanaisuudessa on kehitettävää. Kuntoutuksen kokonaisuudistuksen tulisi tapahtua osana sote-uudistusta, jonka alkuperäisinä tavoitteina oli kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä hillitä kustannuksia.

Fysioterapialla on rooli kaikissa soten päätavoitteissa. Erityisosaamistamme ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Terveyseroja kavennetaan edistämällä kaikkien terveyttä. Tämä ei tarkoita samoja palveluita kaikille, vaan perusteltuja palveluita kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Tasavertaisuus syntyy yhdenmukaisista mahdollisuuksista päästä palveluiden pariin, sosioekonomiseen asemaan katsomatta.

Terveyden edistäminen on edullista ja innovatiivisten palveluiden kysyntä terveysmarkkinoilla kasvaa. Tarvitsemme jatkossakin aktiivisia ja elinvoimaisia pk-yrityksiä tuottamaan alueellisia palveluita eri puolille Suomea. Fysioterapialla on hyvä vaikuttavuus erityisesti suurten kansansairauksien ehkäisyssä ja kuntoutuksessa, mutta roolimme hoitoketjussa on usein liian pieni ja julkisen terveydenhuollon aliresursointi aiheuttaa sekä lisäkustannuksia että inhimillistä haittaa.

Fysioterapia on ensisijainen tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutusmuoto, joka oikea-aikaisesti toteutettuna on edullista ja tehokasta. Suoravastaanottotoiminnan lisäksi päivystyksissä ja kouluissa hyödytään fysioterapeuteista. Päivystysvammojen kuntoutus ei kuitenkaan toteudu Suomessa optimaalisesti: jäännösoireet saattavat altistaa uusille vammoille, liikkumisen pelolle tai johtaa liikuntaharrastuksen loppumiseen. Elämäntapahtumiin liittyvät fysioterapiapalvelut, kuten synnytyksen jälkeinen ohjaus ja neuvonta tai liikkumisen valmiuksien tukeminen kouluissa parantavat sekä terveyttä että hyvinvointia.

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa yhteiskunnan tulee tukea heikommin selviytyvien toiminta- ja työkykyä. Kuntoutuksella voidaan tukea yksilöä sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti ja monessa vaikeassa sairaudessa sekä ikääntyvien palveluissa.

Kuntoutus maksaa itsensä takaisin, usein korkojen kera. Kustannuksia ja säästöjä tärkeämpää on kuitenkin kuntoutuksen psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus, ne voimaannuttavat kokemukset, joita kuntoutujille voimme tarjota. Kovat mittarit, kuten sairauslomapäivien määrä voivat olla tarpeen budjettikeskusteluissa, mutta ne eivät kuulu kuntoutuksen tavoitteiksi. Olemme asiakkaillemme velkaa sen, että emme hiljaisesti hyväksy heikoimmassa asemassa olevien palveluiden heikentämistä. Eettisesti toimiva fysioterapeutti ajattelee asiakkaan yksilöllistä tarvetta, ei organisaationsa budjettia.

Juho Hienonen
hallituksen jäsen
Suomen Fysioterapeutit

 

Sähköinen lehti ja arkisto

Liiton jäsenet voivat lukea Fysioterapia-lehden myös sähköisenä Lukusali-palvelussa. Arkistosta löydät myös aiemmat numerot kahden vuoden ajalta.

Kirjautumisosoite: www.lukusali.fi
Käyttäjätunnus: oma sukunimi kokonaan ISOIN kirjaimin
Salasana: oma jäsennumero

Kirjautumisen jälkeen Fysioterapia-lehti löyty valikosta ”Terveys”.

Ongelmatilanteissa:
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590