eAsiointi

Uusin numero 4/2019

» Katso uusimman lehden sisällysluettelo tästä
» Lue sähköinen lehti (kirjautumisohje alla)

Pääkirjoitus

Myötätunto on verbi

Otsikko on psykoterapeutti Leena Nissisen luennosta. Hän siteeraa munkki, kirjailija Thich Nhat Hanhin ajatusta. (1) Verbin korostaminen on tärkeä oivallus. Myötätunto on aktiivista tekemistä, välittämistä. Asiakaslähtöisessä terapiatyössä se on läsnä monin eri tavoin, jotta asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi (2).

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus vahvistaa asiakkaan kokemaa myötätuntoa, mikä heijastuu terapian tuloksiin ja hoitotyytyväisyyteen. Yksilöllinen vuorovaikutus ja asiakkaan vaativankin tilanteen kohtaaminen ovat haaste. Siksi on tärkeää osata kysyä, altistavatko fysioterapeutin työssä tarvittavat välittämisen tunteet myötätuntouupumukselle?

Tähän kysymykseen on tartuttu Oulun ammattikorkeakoululle tehdyssä Kati Määtän ja Outi Sulasalmen opinnäytetyössä (3). Yllättävää kyllä, fysioterapian viitekehyksessä myötätuntouupumusta on tutkittu vielä vähän (4), vaikka aiheen tutkimusperinne ulottuu 30 vuoden taakse.

Opinnäytetyöstä kirjoitettu artikkeli tuo esille, miten myötätuntoon liittyvällä empatialla on hyvin somaattinen perusta. Työn vuorovaikutus ja emotionaalinen kuormitus voi johtaa ammattilaisen toissijaiseen traumaattisen stressihäiriöön, joka kasautuu vähitellen.

Vaikka ilmiö ei ole uusi, siitä puhutaan liian vähän fysioterapian yhteydessä. Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa myötätuntouupumuksesta tiesi vain puolet fysioterapeuteista, mutta siihen liittyvät oireet tunnistettiin tietämättä niiden yhteydestä myötätuntouupumukseen (4).

Oleellista on, ettei myötätuntouupumisen uskota liittyvän vain työntekijän ammattitaidottomuuteen tai yksinomaan yksilöllisiin tekijöihin kuten liialliseen empatiaan. Asia koskettaa koko työyhteisöä ja työn tekemisen tapoja – myös ajan ja ammattilaisten johtamista.

Vahvaa ammattitaitoa kysyvät tilanteet, kun henkilön sairaus etenee fysioterapiasta huolimatta tai terapia on luonteeltaan ylläpitävää. Myötätunto ja empatia ovat tuolloin tärkeitä keinoja motivoida ja motivoitua, kun etsitään yksilöllisiä keinoja tukea asiakkaan arkea ja jäljellä olevaa toimintakykyä.

Ammattilaisen on pidettävä itsestään hyvää huolta. Tie kohti myötätuntotyytyväisyyttä edellyttää tietoa, keskustelua, tilanteiden purkua ja merkityksellisiä kokemuksia. Palautumista.

Kuten psykologi Antti Klemettilä toteaa toisessa yhteydessä, hyvinvoiva työntekijä uskaltaa käyttää empatiaa työssään, oppii toiselta ihmiseltä ja näkee hänen voimavaransa mutta osaa myös erottaa oman kehonsa ja mielensä tilanteesta (5).

Opinnäytetyönä tehty opas fysioterapeuteille on yksi askel myötätuntouupumuksen tunnistamiseen, ehkäisyyn ja hoitoon.

Saija Suominen
päätoimittaja
@saisuomi

 

Sähköinen lehti ja arkisto

Liiton jäsenet voivat lukea Fysioterapia-lehden myös sähköisenä Lukusali-palvelussa. Arkistosta löydät myös aiemmat numerot kahden vuoden ajalta.

Kirjautumisosoite: www.lukusali.fi
Käyttäjätunnus: oma sukunimi kokonaan ISOIN kirjaimin
Salasana: oma jäsennumero

Kirjautumisen jälkeen Fysioterapia-lehti löyty valikosta ”Terveys”.

Ongelmatilanteissa:
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590