eAsiointi

Uusin numero 7/2020

» Katso uusimman lehden sisällysluettelo tästä
» Lue sähköinen lehti (kirjautumisohje alla)

Pääkirjoitus

Fysioterapian ydin on kansainvälinen

Kansainvälisyys on kuulunut Suomen Fysioterapeuttien toimintaperiaatteisiin alusta lähtien. Yhdessä kymmenen muun maan kanssa perustimme Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (nyk. Maailman fysioterapiajärjestö) vuonna 1951. Olemme mukana myös Euroopan aluejärjestön toiminnassa ja teemme tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjämme kanssa. Muun muassa.

Jäsen- ja erikoisalayhdistykset ovat olleet liiton valtuuttamina mukana erikoisalojensa kansainvälisissä järjestöissä. Suomesta on myös menty ulkomaille hakemaan lisäoppia ja toisaalta viemään osaamista muun muassa kehitysmaihin.

Mitä liiton kansainvälinen työ sitten on? Tärkeä osa sitä ovat järjestöjen viralliset kokoukset. Näissä tapaamisissa on olennaista verkostoitua, sillä se edistää huomattavasti muuna aikana tapahtuvaa yhteydenpitoa ja tietojen vaihtoa. Kun tuntee henkilökohtaisesti, on helppo ottaa yhteyttä tarvittaessa.

Käytännön tasolla kansainvälistä työtä tehdään koko ajan. Kansainväliset järjestöt konsultoivat jäsenmaita erilaisilla kyselyillä ja tiedottavat aktiivisesti kansainvälisten toimijoiden kuten WHO:n ja EU:n kanssa tekemästään yhteistyöstä. Me vaikutamme näihin oleellisiin asioihin ja välitämme niistä tietoa jäsenille.

Maailmanlaajuisesti on isoja eroja siinä, millainen ammatillinen asema fysioterapeuteilla on maansa terveydenhuoltojärjestelmässä tai miten fysioterapiaa toteutetaan käytännössä. Myös tieteellisen tutkimuksen kehitysaste vaihtelee paljon. Suomessa asiat ovat hyvin. Saamme silti hyviä malleja ja erinomaista tietoa fysioterapian kehittämisestä – esimerkiksi Britanniasta fysioterapeuttien ammatillisten oikeuksien laajentamisesta väestön tarpeiden ja toiminnan tehostamisen perusteella.

Koronapandemian aikana Maailman fysioterapiajärjestö on toiminut ajantasaisesti ja pikaisesti. Se on kerännyt ja välittänyt tietoa fysioterapiasta pandemian aikana. Yksi tärkeä esimerkki siitä on asian tuntijaryhmän koostama fysioterapiasuositus, jonka käänsimme suomeksi heti keväällä.

Euroopan aluejärjestön yleiskokouksessa lokakuussa pidimme hiljaisen hetken. Muistimme fysioterapeutteja, jotka ovat menehtyneet koronaviruksen vuoksi. Heistä osa sai taudin työtehtävissä. Bosnia-Hertsegovinan edustaja puolestaan kertoi koskettavasti siitä, ettei heillä ole sairaaloissa juurikaan resursseja reagoida pandemiaan, koska maa toipuu edelleen sodasta.

Osallistumalla kansainvälisten järjestöjen toimintaan autamme samalla myös heikommassa asemassa olevia maita. Kansainväliset kattojärjestömme edistävät ja kehittävät maailman ja Euroopan tasolla kaikissa maissa fysioterapian ja fysioterapeuttien asemaa. Tällöin tiedonsaanti ja tarvittava tuki mahdollistuvat kaikille.

Kansainvälisissä tapaamisissa ja tieteellisissä kongresseissa on ainutlaatuinen ja innostava ilmapiiri ja tunne fysioterapian laajasta perheestä. On hienoa olla mukana sekä edustaa liittoa ja Suomea.

Kansainvälisiä kongresseja on nyt siirretty verkkoon. Se antaa helpon ja edullisen tavan osallistua. Euroopan aluejärjestön tieteellisen kongressin luennot näkyvät verkossa tammikuun loppuun asti. Osa luennoista on on Suomesta. Lisätietoa kongressista löytyy sivulta 54.

Fysioterapia saattaa olla eripuolilla maailmaa erilaista, mutta sen ydin on sama. Mennään yhdessä eteenpäin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Saija Suominen
päätoimittaja
@saisuomi

 

Sähköinen lehti ja arkisto

Liiton jäsenet voivat lukea Fysioterapia-lehden myös sähköisenä Lukusali-palvelussa. Arkistosta löydät myös aiemmat numerot kahden vuoden ajalta.

Kirjautumisosoite: www.lukusali.fi
Käyttäjätunnus: oma sukunimi kokonaan ISOIN kirjaimin
Salasana: oma jäsennumero

Kirjautumisen jälkeen Fysioterapia-lehti löyty valikosta ”Terveys”.

Ongelmatilanteissa:
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590