Jäsenalue
eAsiointi

Uusin numero 7/2018

» Katso uusimman lehden sisällysluettelo tästä
» Lue sähköinen lehti (kirjautumisohje alla)

Pääkirjoitus

Suoraan fysioterapeutille

Suomen Fysioterapeutit ry:n selvitys suoravastaanottotoiminnasta paljasti, että fysioterapeutin suoravastaanotto on käytössä jo 151 kunnassa Suomessa (kuntia yhteensä 311). Yli 450 fysioterapeuttia on kouluttautunut kyseiseen tehtävään. Toiminnassa on paljon hyvää, mutta kehitettävää löytyy mm. hoitoon ohjautumisesta. (s. 22)

Miksi fysioterapeutit eivät ole tekemässä hoidon tarpeen arviointeja tuki- ja liikuntaelinoireisille lääkärivastaanottojen ajanvarauksessa? Tutkimuksen (s. 9) mukaan fysioterapeuttien tulisi tiedottaa ensiavun henkilöstöä omasta erityisosaamisesta enemmän. Liiton palkkasuositus suoravastaanottofysioterapeutille on vähintään 350 €/kk. Suosituksen mukaiseen palkkaan päästään hyvällä TVA-palkkamallilla. Työnvaativuuden kasvaessa työntekijän osaamista tarvitaan enemmän ja vaativammasta työstä maksetaan parempaa palkkaa.

Suoravastaanottotyötä ei voi tehdä ilman koulutusta ja osaamisen varmistamista. Lisääntynyt asiantuntijuus ja työn kehittyminen pitää näkyä palkassa. Suoravastaanottoa tekevät kollegat – avatkaa palkkakeskustelu omalla työpaikallanne luottamusmiehen avulla. Ja, tehkää kirjallinen palkantarkistuspyyntö.

Fysioterapeuttien suoravastaanotot toimivat tulevaisuudessa koko maassa. Kansalaiset osaavat hakeutua aktiivisesti suoraan fysioterapeutille. Tuki- ja liikuntaelinoireen ensisijainen hoitomuoto on fysioterapia, jota täydennetään tarvittaessa lääkäripalvelulla. Meillä on vielä tehtävää ennen kuin suoravastaanotto on ymmärretty koko Suomessa kustannustehokkaaksi ratkaisuksi, mikä vastaa tuki- ja liikuntaelinoireisten lisääntyvään määrään ja tuottaa asiakkaille työ- ja toimintakykyä.

Fysioterapeuttien on tehtävä omaa osaamistaan näkyväksi ja tuoda asiantuntijuuttaan rohkeasti esille. Edustajisto laati kannanoton tuki- ja liikuntaelinoireista sekä niiden kustannuksista. Edustajisto painottaa, että fysioterapeutti on ensisijainen kontakti kaikkien tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa (s. 18). Fysioterapeutin ohjaama terapeuttinen harjoittelu on moneen vaivaan paras ratkaisu. Me fysioterapeutit tiedämme tämän, mutta kansalaiset eivät – vielä.

Edustajisto valitsi allekirjoittaneen liiton varapuheenjohtajaksi. Aloitan työni ko. tehtävässä mieli täynnä intoa ja ajatuksia siitä, mitä kaikkea voimme ammattimme ja fysioterapeuttien eteen tehdä.

Lämmin kiitos edustajistolle luottamuksesta! Mennään yhdessä eteenpäin kohti tavoitteitamme.

Anu Pollari
varapuheenjohtaja
Suomen Fysioterapeutit

 

Sähköinen lehti ja arkisto

Liiton jäsenet voivat lukea Fysioterapia-lehden myös sähköisenä Lukusali-palvelussa. Arkistosta löydät myös aiemmat numerot kahden vuoden ajalta.

Kirjautumisosoite: www.lukusali.fi
Käyttäjätunnus: oma sukunimi kokonaan ISOIN kirjaimin
Salasana: oma jäsennumero

Kirjautumisen jälkeen Fysioterapia-lehti löyty valikosta ”Terveys”.

Ongelmatilanteissa:
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590