Liity jäseneksi
eAsiointi

Pääkirjoitus 3/23

Työtodistuksen aika

Opiskelijoille kevät on todistusten aikaa. Entäpä jos sinä antaisit itsellesi todistuksen, millainen se olisi?

Tunnen kollegan, joka teki työtodistuksen itselleen jokin aika sitten. Hän päivitti ansioluetteloaan ja kertoi pohtineensa omaa osaamistaan ja sen kehittämistä. Samalla oli syntynyt ajatus antaa itselle työtodistus nykyisestä työtehtävästä.

Ajatus on kutkuttava. Ammatillinen itsereflektio ja elämänikäinen oppiminen ovat tämän päivän sanoja. Niihin liittyviä taitoja tutkitaan ja opetetaan, sillä asiantuntijuus ei ole pysyvä ominaisuus. Se edellyttää oman osaamisen kriittistä pohdintaa ja sen pohjalta tapahtuvaa jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Lähestyn mainittuja teemoja nyt yliyksinkertaistetusti. Tehdään sama kuin tuttuni. Arvioidaan itseämme omassa tehtävässämme itse tehdyllä työtodistuksella. Periaatteessa sen laatiminen muistuttaa kehityskeskusteluun valmistautumista.

Erona on, että nyt otat etäisyyttä ja arvioit itse itseäsi vain työnantajasi tai esimiehesi silmälaseilla. Oleellista ei ole tekstin pituus vaan asiat, joita itse painotat tehtävässäsi ja sen vaatimassa osaamisessa.

Työtodistuksen laaja versio sisältää tehtävien kuvausten lisäksi arvolauselman: arvion työtaidosta ja käytöksestä. Oletettavasti siis ensin kuvailet toimenkuvaasi sekä fysioterapian ja kuntoutuksen osaamistasi tehtävänkuvan mukaisesti. Sen yksityiskohtaiset vaateet saatat tuntea esimiestäsi paremmin.

Kuvailetko myös asiakaslähtöistä työtapaasi, paineensietokykyäsi, työyhteisötaitojasi, kehittämisosaamistasi, tutkimusorientoituneisuuttasi, ongelmanratkaisuun liittyvää luovuuttasi, muutosmyönteisyyttäsi tai vaikkapa nopeuttasi omaksua uusia asioita?

Entä miten arvioit itseäsi ja käytöstäsi työyhteisön tai moniammatillisen tiimin jäsenenä? Esimiehenä? Yksinyrittäjänä?

Oman osaamisen monialainen arviointi ei ole helppoa. Ihmiset kiinnittävät huomiota eri syistä eri asioihin. Mielenkiintoista olisi tietää, miten hyvin itsestäsi tekemä työtodistus vastaa sitä, jonka työnantajasi, tai potentiaalinen sellainen, antaisi sinulle?

Voisiko tämäntapaista reflektiivistä toimintatapaa kokeilla osana kehityskeskustelua? Kummallekin osapuolelle se saattaisi olla mahdollisuus tehdä näkyväksi toimintaja ajatusmalleja, jotka vaikuttavat työtehtävän tekemiseen tai sen johtamiseen.

Luonnollisesti tilanne tarvitsee runsaasti psykologista turvallisuutta, keskinäistä luottamusta. Jaatteko käsityksen niistä tehtävistä ja taidoista, joita työnantajasi odottaa ja arvostaa? Jääkö häneltä tunnistamatta tärkeitä osaamisalueita tehtävässäsi?

Jos luottamusta on, ja onnistutte kääntämään työtodistuksesta syntyneet ajatukset ja kokemukset yhteiseksi reflektioksi, kääntyy se todennäköisesti kaikkien hyödyksi.

Reflektio on toki paljon tässä kuvattua moninaisempi ja tavoitteellisempi prosessi. Huolellisesti itselle tehty työtodistus voi kuitenkin auttaa sinua keskustelemaan itsesi kanssa, puntaroimaan tehtävääsi ja osaamistasi sekä arvioimaan kehittymisen polkujasi.

Työelämässä ei ole kympin tyttöjä tai poikia vaan ammattilaisia, joilla on erilaisia vahvuuksia hoitaa samaa tehtävää. Osasithan arvostaa osaamistasi?

Saija Suominen
päätoimittaja
@saisuomi