eAsiointi

Back to basics – päivityskoulutus fysioterapeuteille

Aika

23.05.2019

Paikka

Helsinki

Koulutuksen järjestäjä

Suomen Fysioterapeutit

» Ilmoittaudu mukaan tästä!

Aikataulu:
Kontaktipäivät 23. – 24.5.2019, Helsinki, klo 9-16. Lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua.

Hinta:
399 € / Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, 499 € / ei-jäsenet

Tässä koulutuksessa syvennytään fysioterapian perusasioiden äärelle fysioterapiaprosessin vaiheiden mukaisesti. Koulutus vahvistaa osaamista, jota tarvitaan päivittäisessä työssä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille fysioterapeuteille, jotka haluavat kerrata fysioterapian perusteita, joille terapia rakentuu. Osallistuja voi olla pitkän linjan konkari, joka kaipaa fysioterapian perusasioiden läpikäyntiä ja kertausta tai yhtä hyvin alalle palaava, pidempään työelämästä poissa ollut tai erikoisalalta toiselle siirtyvä fysioterapeutti.

Koulutus koostuu kahden kontaktipäivän luennoista, verkko-opinnoista, verkkomateriaalista, verkkotehtävistä ja tentistä. Koulutuksessa käytetään Moodle verkko-oppimisympäristöä verkkoalustana materiaalille ja tehtäville.

Tavoitteet:

 • hallita fysioterapiaprosessi kokonaisuutena
 • hallita fysioterapeuttisen haastattelun ja tutkimisen perusteet, ja osata soveltaa niitä eri asiakkaille
 • tuntea kliinisen päättelyn prosessin
 • tuntea fysioterapeuttisen diagnoosin terapiasuunnitelman perustana
 • hallita tavoitteenasettelun perusteet
 • tunnistaa hoitosuhteen vuorovaikutuksen merkityksen fysioterapiaprosessin kaikissa vaiheissa
 • hallita terapeuttisen harjoittelun perusteet ja osata soveltaa niitä fysioterapiasuunnitelmaa laatiessaan.

 

Koulutuksen runko

Päivä 1: (kontaktipäivä) / Juho Hienonen TtM, ft

 • tulotilanne
 • fysioterapeuttinen tutkiminen ja toimintakyvyn arviointi ICF-luokituksen eri tasoilla
 • toimintakyvyn mittareiden käyttö ja tulkinta
 • kliininen päättely ja fysioterapeuttinen diagnoosi
 • asiakkaan terapiatavoitteet (osa- ja kokonaistavoitteet)
 • fysioterapiasuunnitelma (tavoitteet, menetelmät, ajoitus)
 • dokumentointi
 • näyttöön perustuva terveydenhuolto: perusasiat tutkimustiedon hyödyntämisestä, hiljaisesta tiedosta ja asiakkaan toiveista, arvoista ja käsityksistä (toimii myös johdantona 2. päivään).

Päivä 2: Fysioterapeutti asiakkaan tukena (kontaktipäivä) / Riikka Holopainen TtM, ft, Kipufysioterapia erikoisasiantuntija

 • asiakaskeskeisyys
 • haastattelu
 • hoitosuhde ja vuorovaikutus.

Päivä 3: (verkko-opiskelua)

 • terapeuttisen harjoittelun perusteet
 • voimaharjoittelu
 • aerobinen harjoittelu ja aerobisen kunnon perusteet
 • liikkuvuusharjoittelu
 • tasapainoharjoittelu
 • motorinen oppiminen harjoittelun lähtökohtana.

Koulutus päättyy verkkotenttiin.

 

» Ilmoittaudu mukaan tästä!