Liity jäseneksi
eAsiointi

Liiton organisaatio

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden oma ammattiliitto, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, kehittää työelämää sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Liiton muodostavat 14 jäsenyhdistystä. Lisäksi liitolla on 4 erikoisalayhdistystä.

Suomen Fysioterapeuteilla on pitkä historia, sillä se on ajanut fysioterapeuttien etuja jo vuodesta 1943. Fysioterapeuttien aseman edistämisessä keskeistä on vaikuttaminen lainsäädäntöön sekä yhteiskunnan päättäjiin. Toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, miten hyvin fysioterapeutti voi keskittyä asiakastyöhön, tutkimukseen tai vaikkapa esimiestyöhön. Liitto pyrkii toiminnallaan kehittämään näitä puitteita sekä fysioterapian asemaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Jotta asiakkaat saisivat parhaan mahdollisen palvelun.

Edustajisto on korkein päättävä elin

Liiton korkein päättävä elin on vuosittain kokoontuva edustajisto, joka hyväksyy liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion. Operatiivisesta toiminnasta vastaavat puheenjohtajiston johdolla liiton hallitus ja työvaliokunta.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry ja Akava

Suomen Fysioterapeutit muodostaa yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, joka on korkeakoulutettujen ammattiryhmien etua ajavan keskusjärjestö Akavan jäsen. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja, jonka tehtävänä on:

  • edistää kuntoutuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
  • tehdä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien asiantuntijuutta näkyväksi
  • nostaa kuntoutuspolitiikkaa terveyspolitiikan keskiöön
  • neuvotella kuntoutusalalla toimivien palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvistä ehdoista ja valvoa niiden toteutumista
  • parantaa kuntoutusalan yrittämisen toimintaedellytyksiä.

Suomen Fysioterapeuttien edustajat vaikuttavat Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta jäsenistön edunvalvontaan laaja-alaisesti. Kunnallisella puolella toimivien fysioterapeuttien edunvalvontaa hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön, JUKOn, kautta. Yksityisellä terveyspalvelualalla työnantajan edustaja HALIn kanssa neuvottelee Terveyspalvelualan Unioni.

» www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi
» www.juko.fi
» www.terveyspalvelualanunioni.fi

Yrittäjien edunvalvonnassa AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry:n rooli on tärkeä nostamaan yrittäjille keskeisiä asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

» www.aky.fi

Keskusjärjestö Akavan kautta vaikutetaan mm. monimuotoiseen työelämään, sosiaaliturvaan, verotukseen sekä koulutuspolitiikkaan. Akavan jäsenyys mahdollistaa myös tiiviin yhteistyön muiden kuntoutus- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa.

» www.akava.fi

Suomen Fysioterapeutit tuntee fysioterapeuttien työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen. Meidän tehtävämme on pitää huolta jäsentemme edunvalvonnasta kokonaisvaltaisesti – kaikissa työmuodoissa. Liittymällä liiton jäseneksi tuet ja kehität myös omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Yhdessä olemme enemmän!


Visio

Suomen Fysioterapeutit on vahvin, vaikutusvaltaisin ja arvostetuin fysioterapeuttien ammattiliitto, johon kaikki fysioterapeutit ja fysioterapeuttiopiskelijat ovat järjestäytyneet. Fysioterapeutti on yksi tärkeimmistä kuntoutusalan asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista.

Fysioterapia kuuluu keskeisenä osana kaikkien toimintakykyä heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Fysioterapia on ensisijainen ratkaisu tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin.

Missio

Suomen Fysioterapeutit on luotettava ja vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen edunvalvoja, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.

Liitto kehittää työelämää ja vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan siten, että kansalaiset saavat laadukkaita ja oikea-aikaisia fysioterapiapalveluita.

Arvot

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn paras asiantuntija. Fysioterapeutilla on korkea moraali ja hän pystyy eettiseen pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen arviointiin.

Liitto toimii jäsenlähtöisesti ja on jäsentensä keskeisin vaikutuskanava ja paras ammatillisen ja taloudellisen edunvalvonnan asiantuntija.

Suomen Fysioterapeutit on vuorovaikutteinen, aktiivinen, yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen yhteiskunnallinen toimija.