Liity jäseneksi
eAsiointi

Tietoa liitosta

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden oma ammattiliitto, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, kehittää työelämää sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Suomen Fysioterapeuteilla on pitkä historia, sillä se on ajanut fysioterapeuttien etuja jo vuodesta 1943. Fysioterapeuttien aseman edistämisessä keskeistä on vaikuttaminen lainsäädäntöön sekä yhteiskunnan päättäjiin. Toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, miten hyvin fysioterapeutti voi keskittyä asiakastyöhön, tutkimukseen tai vaikkapa esimiestyöhön. Liitto pyrkii toiminnallaan kehittämään näitä puitteita sekä fysioterapian asemaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Jotta asiakkaat saisivat parhaan mahdollisen palvelun.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry ja Akava

Suomen Fysioterapeutit muodostaa yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, joka on korkeakoulutettujen ammattiryhmien etua ajavan keskusjärjestö Akavan jäsen. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja, jonka tehtävänä on:

  • edistää kuntoutuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
  • tehdä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien asiantuntijuutta näkyväksi
  • nostaa kuntoutuspolitiikkaa terveyspolitiikan keskiöön
  • neuvotella kuntoutusalalla toimivien palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvistä ehdoista ja valvoa niiden toteutumista
  • parantaa kuntoutusalan yrittämisen toimintaedellytyksiä.

Suomen Fysioterapeuttien edustajat vaikuttavat Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta jäsenistön edunvalvontaan laaja-alaisesti. Kunnallisella puolella toimivien fysioterapeuttien edunvalvontaa hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön, JUKOn, kautta. Yksityisellä terveyspalvelualalla työnantajan edustaja HALIn kanssa neuvottelee Terveyspalvelualan Unioni.

» www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi
» www.juko.fi
» www.terveyspalvelualanunioni.fi

Yrittäjien edunvalvonnassa AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry:n rooli on tärkeä nostamaan yrittäjille keskeisiä asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

» www.akavanentre.fi

Keskusjärjestö Akavan kautta vaikutetaan mm. monimuotoiseen työelämään, sosiaaliturvaan, verotukseen sekä koulutuspolitiikkaan. Akavan jäsenyys mahdollistaa myös tiiviin yhteistyön muiden kuntoutus- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa.

» www.akava.fi

Suomen Fysioterapeutit tuntee fysioterapeuttien työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen. Meidän tehtävämme on pitää huolta jäsentemme edunvalvonnasta kokonaisvaltaisesti – kaikissa työmuodoissa. Liittymällä liiton jäseneksi tuet ja kehität myös omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Yhdessä olemme enemmän!

Visio

Suomen Fysioterapeutit on vahvin, vaikutusvaltaisin ja arvostetuin fysioterapeuttien ammattiliitto, johon kaikki fysioterapeutit ja fysioterapeuttiopiskelijat ovat järjestäytyneet. Fysioterapeutti on yksi tärkeimmistä kuntoutusalan asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista.

Fysioterapia kuuluu keskeisenä osana kaikkien toimintakykyä heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Fysioterapia on ensisijainen ratkaisu tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin.

Missio

Suomen Fysioterapeutit on luotettava ja vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen edunvalvoja, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.

Liitto kehittää työelämää ja vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan siten, että kansalaiset saavat laadukkaita ja oikea-aikaisia fysioterapiapalveluita.

Arvot

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn paras asiantuntija. Fysioterapeutilla on korkea moraali ja hän pystyy eettiseen pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen arviointiin.

Liitto toimii jäsenlähtöisesti ja on jäsentensä keskeisin vaikutuskanava ja paras ammatillisen ja taloudellisen edunvalvonnan asiantuntija.

Suomen Fysioterapeutit on vuorovaikutteinen, aktiivinen, yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen yhteiskunnallinen toimija.

Suomen Fysioterapeutit kuuluu korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Suomen Fysioterapeuttien jäsenet ovat edustettuina Terveyspalvelualan Unionissa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Unioni on neuvotellut yksityiselle terveyspalvelualalle oman, yleissitovan työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Toimintaterapeuttiliiton kattoliitto. Se on akavalainen kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja. Kuntoutusalan Asiantuntijat neuvottelee fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvistä ehdoista ja valvoo niiden toteutumista.

Suomen Fysioterapeuteilla on pitkät perinteet kansainvälisestä edunvalvonnasta. Olemme mm. yksi fysioterapeuttien maailmanjärjestö WCPT:n perustajajäsenistä. Liitto tekee runsaasti yhteistyötä sekä eurooppalaisten että pohjoismaisten fysioterapeuttiliittojen kanssa. Yhteistyö on läheistä myös Viroon.

Suomen Fysioterapeuttien edeltäjä, Suomen Lääkintävoimistelijain yhdistys, perustettiin 6.3.1943. Työmarkkinapöydässä liitto on ollut ensimmäisen kerran jo 1960-luvulla. Monien vaiheiden jälkeen vuonna 2015 liiton edustajisto teki ratkaisevan päätöksen siirtymisestä takaisin alkuaikojen ammattiliittojuurille, koska Tehyn ajama hoitotyön näkökulma ei tuntunut enää sopivalta fysioterapeuteille.