Liity jäseneksi
eAsiointi

Terveyspalvelualan Unioni

Terveyspalvelualan Unioni ry on neuvottelujärjestö. Se edustaa työehtosopimusneuvotteluissa seitsemää terveyspalvelualan jäsenjärjestöä ja niiden jäseniä. Suomen Fysioterapeuttien jäsenet ovat edustettuina Terveyspalvelualan Unionissa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta.

Terveyspalvelualan Unioni on neuvotellut yksityiselle terveyspalvelualalle oman työehtosopimuksen Hyvinvointialan liiton kanssa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Sitä sovelletaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä Unionin jäsenliittojen jäseninä oleviin työntekijöihin terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa.

Terveyspalvelualan työntekijät tekevät työtä yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa johto-, esimies-, asiantuntija- tai ammattitehtävissä. Työnantajia edustaa Hyvinvointialan Liitto.

Suomessa on noin 7000 yksityistä terveydenhuollon palveluja tarjoavaa toimipaikkaa, kuten yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset, terveyskylpylät, lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaitokset, röntgenlaitokset sekä työterveyshuollon yksiköt. Yritysten lisäksi alalla toimii yhdistyksiä ja säätiöitä. Alalla on myös ulkomaisia toimijoita.

Luottamusmiehet apuna

Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittoihin kuuluvat henkilöt voivat valita yhteisen luottamusmiehen, jos työntekijöitä on vähintään 5 ja he edustavat vähintään 23 % työpaikan henkilöstöstä. Lisäksi luottamusmiehen valintaoikeus on työpaikoilla, jossa on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Kaikki Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhteisen luottamusmiehen valintaan.

Luottamusmies valvoo työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

Suomen Fysioterapeutit ja Terveyspalvelualan Unioni ovat luottamusmiehen tukena. Luottamusmiehet tai jäsenet työpaikalla voivat aina olla yhteydessä Suomen Fysioterapeutteihin. Asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat asioiden hoitamisessa.

Unionin jäsenjärjestöt järjestävät vuosittain luottamusmiehille koulutusta.

Jos olet kiinnostunut luottamusmiestehtävistä ja -koulutuksesta, ota yhteys Suomen Fysioterapeutteihin.