Liity jäseneksi
eAsiointi

Uuden ilmeen taustalla

Suomen Fysioterapeutit otti suuren askeleen loppuvuodesta 2015, kun se palasi alkuaikojen ammattiliittojuurilleen ja siirtyi samalla keskusjärjestö Akavaan. Muutos asemoitumisessa järjestökentällä nosti myös vaikuttamisen mahdollisuudet täysin uudelle tasolle.

Palvelulupaus jäsenistölle on tärkeä: Ainoana ammattiliittona Suomessa, huolehdimme siitä, että fysioterapia-ala ja yksittäisten fysioterapeuttien ansiotaso sekä työehdot olisivat niille kuuluvalla tasolla. Fysioterapeutti on asiantuntija-ammatti.

Muutoksen ansiosta oli aika uudistua myös visuaalisesti. Uudistustyö käynnistettiin keväällä 2017 sähköisellä jäsenkyselyllä, jossa jäsenet esittivät näkemyksiään, toiveitaan ja ehdotuksiaan liiton uudesta, graafisesta ulkoasusta ja logosta. Tämän jälkeen työtä jatkettiin yhteistyössä Mainostoimisto Ilmeen kanssa. Muutaman kuukauden taustatyön jälkeen, elokuussa 2017, meillä oli uusi raikas logo ja graafinen ilme. Sen taustalla vaikuttaneet elementit olivat kuitenkin hyvin perinteisiä ja alaamme kuvastavia.

Logon tausta muodostuu terveydenhuollon rististä ja vastakkain asetelluista sydämistä.

Logon kuvaosio yhdistää liiton nimen alkukirjaimet SF ja fysioterapian peruselementin:
ihmisen liikkumisen.

 Ja siinä se on. Tätä me olemme nyt. Fysioterapeuttien ammattiliitto.