Liity jäseneksi
eAsiointi

Fysioterapiatiede ja -tutkimus

Fysioterapiatieteellä on kaksi lähtökohtaa, luonnontieteellinen ja humanistinen. Vaikutukset muista tieteistä, kuten lääketieteestä ovat johtaneet siihen, että vallalla on biolääketieteellinen ja luonnontieteellinen paradigma, joka ei vastaa kaikkiin tiedon tarpeisiin monimutkaisessa fysioterapiakäytännössä. Fysioterapiassa humanistinen lähtökohta täydentää luonnontieteellistä lähtökohtaa.

Vaikuttavuuden vaatimus on oleellinen osa fysioterapiaa

Fysioterapiassa vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. Vaikuttavuus ilmenee muutoksena ihmisen tilassa, kuten liikkumiskyvyssä. Vaikuttavuus on myös ihmisen tilan vakaana pitämistä, kuten kävelykyvyn säilymistä.

Perustutkimus laajentaa fysioterapian tietopohjaa esimerkiksi terapiamenetelmien valintojen perustelemiseksi. Lisäksi tutkitaan fysioterapian kliinisiin käytäntöihin liittyvien menetelmien arviointia.

Jotta fysioterapiakäytäntöjä voidaan kehittää näyttöön perustuen, tarvitaan vielä runsaasti uutta fysioterapian perustutkimusta ja sen perusteella tehtyjä vaikuttavuustutkimuksia.

Tietokantoja

Fysioterapia-alaan liittyviä tutkimuksia löydät mm. seuraavista tietokannoista: