Liity jäseneksi
eAsiointi

Fysioterapiatiede ja -tutkimus

Fysioterapiatieteellä on kaksi lähtökohtaa, luonnontieteellinen ja humanistinen. Vaikutukset muista tieteistä, kuten lääketieteestä ovat johtaneet siihen, että vallalla on biolääketieteellinen ja luonnontieteellinen paradigma, joka ei vastaa kaikkiin tiedon tarpeisiin monimutkaisessa fysioterapiakäytännössä. Fysioterapiassa humanistinen lähtökohta täydentää luonnontieteellistä lähtökohtaa.

Vaikuttavuuden vaatimus on oleellinen osa fysioterapiaa

Fysioterapiassa vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. Vaikuttavuus ilmenee muutoksena ihmisen tilassa, kuten liikkumiskyvyssä. Vaikuttavuus on myös ihmisen tilan vakaana pitämistä, kuten kävelykyvyn säilymistä.

Perustutkimus laajentaa fysioterapian tietopohjaa esimerkiksi terapiamenetelmien valintojen perustelemiseksi. Lisäksi tutkitaan fysioterapian kliinisiin käytäntöihin liittyvien menetelmien arviointia.

Jotta fysioterapiakäytäntöjä voidaan kehittää näyttöön perustuen, tarvitaan vielä runsaasti uutta fysioterapian perustutkimusta ja sen perusteella tehtyjä vaikuttavuustutkimuksia.

Tietokantoja

Fysioterapia-alaan liittyviä tutkimuksia löydät mm. seuraavista tietokannoista:

» PEDro
PEDro on maksuton, fysioterapian näyttöön perustuvan tutkimuksen tietokanta, joka sisältää yli 38.000 fysioterapia-artikkelia ja/tai -suositusta.  PEDrosta löytyvät artikkeleiden tiivistelmät, linkit full text -osioon ja viitetiedot. PEDroa ylläpitää The Centre of Evidence-Based Physiotherapy (CEBP), jonka tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvaa fysioterapiaa.

» Cochrane
Cochrane on kansainvälinen, ei-kaupallinen ja itsenäinen online-verkosto, joka toimii yli 130 maassa. Verkosto tuottaa ajantasaista, tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon eri interventioista. Verkosto käyttää tutkimuksissaan luotettavia menetelmiä. Verkoston tuottamiin katsauksiin  on koottu kattavasti kaikki korkealaatuinen tieto rajatusta aiheesta. Cochrane-katsausten tiivistelmät ovat vapaasti haettavissa ja luettavissa Cochrane-kirjastossa. Koko katsaustekstin saamiseksi tarvitset maksullisen lisenssin.

» PubMed
PubMed on lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta, joka sisältää yli 27 miljoonaa viitettä Medlinen hakuohjelmista sekä linkkejä myös lehtiin ja artikkeliteksteihin. Sivuston käyttöohjeet löytyvät kohdasta PubMed Quick Start Guide. Etusivun ylälaatikkoon voit kirjoittaa avainsanan tai hakutermin. PubMed Health-kohdasta löytyy esimerkiksi tutkimuksia interventioiden kliinisestä vaikuttavuudesta.

» Terveyskirjasto
Terveyskirjasto tuottaa luotettavaa, riippumatonta ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. Artikkelit ja ohjeet perustuvat Suomen Lääkäriseura Duodecimin asiantuntijoiden tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkärien käsikirjoihin. Terveyskirjastossa on jo yli 10 000 asiantuntija-artikkelia.