Fysioterapiasuositukset

Suomen Fysioterapeuttien Hyvä fysioterapiakäytäntö -suositusten tavoitteena on edistää fysioterapeuttien näyttöön perustuvaa työskentelyä.

Liiton omat suositukset

Suomen Fysioterapeutit on julkaissut kolme omaa fysioterapiasuositusta, jotka perustuvat alan tutkimukseen. Suositukset on julkaistu Terveysportissa.

» Fysioterapiasuositusten pääsivu

» Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia (2008, päivitetty 2020)
» Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus (2011, päivitetty 2016, 2022)
» Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy (2011, päivitetty 2017)

Fysioterapeuttien käytössä ovat myös Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset. Suositukset löytyvät osoitteista www.kaypahoito.fi ja https://www.hotus.fi/hoitosuositukset/

Näyttövinkit

Näyttövinkit ovat Hotuksen julkaisemia hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuvia tiivistelmiä, joiden tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista. Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Suomen Fysioterapeutit tekee Hotuksen kanssa yhteistyötä näyttövinkkien laatimisessa. Alta löydät yhteistyössä laatimamme näyttövinkit.

  » Millainen vaikutus liikunnallisella kuntoutuksella on Parkinsonin tautia sairastavan motorisiin oireisiin ja elämänlaatuun?

Eurooppalaiset suositukset

Suomen Fysioterapeutit on ollut mukana Eurooppalaisen Parkinson-fysioterapian suosituksen päivitystyössä ja sen luvusta 6 on tehty suomenkielinen käännös.

» Parkinson-fysioterapian suositus

Kansainvälisiä fysioterapiasuosituksia voit etsiä esimerkiksi PEDro tietokannasta.

 

Päivitetty 11.10.2023

Fysioterapiasuositukset

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus

Lue lisää

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus

Lue lisää

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus

Lue lisää

Parkinson-fysioterapian suositus

Lue lisää