Opiskelijaneuvonta

Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Kehittämisasiantuntijamme ja tarvittaessa lakimiehet neuvovat sinua esimerkiksi työsopimuksiin liittyvissä asioissa jo opiskeluaikana (esim. kesätyöt).

Mauri was here

Mauri Katajisto, jonka moni tuntee vuosittain kouluilla kiertävän Mauri was here -kiertueen puitteista, on liiton erityisasiantuntija ja opiskelijayhdyshenkilö. Maurin kautta voit olla matalla kynnyksellä yhteydessä liittoon!

Muista myös ottaa seurantaan Maurin kiertueinsta, eli @mauri_was_here_ . Mauri jakaa siellä kiertuetunnelmien lisäksi ”liittojargonia” pilke silmäkulmassa ja valmiiksi pureskeltuna.

Opiskelija työelämässä

Fysioterapeuttiopiskelija voi toimia fysioterapeutin sijaisena työsuhteessa, kun opinnoista on suoritettu hyväksytysti kaksi kolmasosaa. Ammattikorkeakouluopinnoissa tämä tarkoittaa 140 opintopistettä 210 pisteestä. Opiskelijalle on terveydenhuollon toimintayksikössä nimettävä ohjaaja, joka seuraa, valvoo ja ohjaa opiskelijan työtä. Ohjaavan fysioterapeutin tulee olla samassa työvuorossa opiskelijan kanssa. Fysioterapeutin ammattinimikettä voi lain mukaan käyttää vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeuttiyrittäjänä voi toimia vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kun olet tekemässä työsopimusta, ota selvää oikeuksistasi ennen kuin allekirjoitat sopimuksen!

Työsuhdetta koskevia tärkeimpiä lakeja ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Työehtosopimusten ehdot sitovat vain niitä työnantajia, jotka kuuluvat niiden piiriin.

» Työsuhdeneuvonta
» Yrittäjäneuvonta

» Maksuttomat työelämäopinnot Vuolearning-alustalla

Opiskelijan työttömyysturva

Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenenä jäsenmaksuusi sisältyy myös työttömyyskassan jäsenyys. Se ei kuitenkaan synny automaattisesti, vaan sinun tulee itse ilmaista tahtosi kuulua myös kassaan. Helpoiten tämä onnistuu jäsenhakemuslomakkeella samalla, kun haet liitonkin jäsenyyttä.

Työttömyyskassaan voi liittyvä vain sellaisella hetkellä, kun saat palkkatuloa mistä tahansa työstä. Voit jättää kassan jäsenhakemuksen muinakin hetkinä, mutta se käsitellään vasta, kun seuraavan kerran saat palkkatuloa.

Kassan jäsenyys kannattaa ehdottomasti aktivoida jo opiskeluaikana, koska se ei maksa sinulle mitään ylimääräistä. Saat myös kerrytettyä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyvää työssäoloehtoa jo opiskeluaikana tekemistäsi töistä.

Ole tarvittaessa yhteydessä liiton toimistoon toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590, niin neuvomme sinua.

» Lisätietoa työttömyyskassan opiskelijajäsenyydestä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan sivuilta

Asiantuntijuuden kehittyminen

Fysioterapeutin ammattitaito ja asiantuntijuus perustuu korkeatasoiseen, kansainvälisen vertailun kestävään perus- ja jatkokoulutukseen. Jäsenenä voit osallistua liiton ja yhteisöjäsenten järjestämiin, moniin täydennyskoulutuksiin. Tiedot koulutuksista samoin kuin fysioterapian väitöskirjat, keskeiset tietokannat ja fysioterapian menetelmiin liittyviä arviointiraportteja löydät helposti ja nopeasti liiton verkkosivuilta.

» Lue lisää ammatin kehittämisestä täältä

Kansainvälisyys

Jos olet kiinnostunut muiden maiden fysioterapiasta tai työskentelystä ulkomailla, saat liiton kautta yhteyden kaikkiin maailman fysioterapeuttijärjestöihin. Muissa kuin Pohjoismaissa työskentely fysioterapeuttina edellyttää suomalaisen tutkinnon hyväksyttämistä paikallisilla viranomaisilla. Tutkintojen hyväksymisestä saat lisätietoa Euroopan järjestön sivuilta kunkin jäsenmaan kohdalta.

Suomalaisella fysioterapeuttitutkinnolla voi työskennellä Pohjoismaissa, sillä näiden välillä on tehty mm. opetusalaa ja terveydenhuoltoa koskevia sopimuksia. Ennen työskentelyn aloittamista tulee selvittää yksityiskohtaiset vaatimukset mm. rekisteröitymisestä kansallisiin rekistereihin.

» Lue lisää liiton kansainvälisistä yhteyksistä

Opiskelijaneuvonta

Mauri Katajisto

Erityisasiantuntija
(jäsenyys, opiskelijatyö)

p. 0400 955 626
mauri.katajisto@suomenfysioterapeutit.fi
IG: @mauri_was_here_

» Lähetä suojattu sähköposti