Jäsenmaksut

Palkansaajat ja tilapäisesti työstä pois olevat

Mikäli saat palkkatuloa Suomesta, jäsenmaksusi suuruus on 1.2 % veronalaisesta tulosta. Tähän lasketaan myös mahdolliset etuudet, palkkiot ja lomakorvaukset. Ammattiliiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Toimitamme automaattisesti verottajalle tiedon vuoden aikana meille maksetuista jäsenmaksuista, joten ne näkyvät suoraan esitäytetyssä veroilmoituksessasi.

Mikäli olet tilapäisesti pois työelämästä (ei palkkatuloja, vain Kelan päiväraha) jäsenmaksusi on näiltä ajanjaksoilta 8 euroa/kk. Mikäli saat ansiosidonnaista päivärahaa, jäsenmaksu on 1.2 % etuudesta.

Jäsenmaksut tilitetään liittoon kuukausittain viitenumerolla, jotka toimitetaan tilittäjille alkuvuodesta. Helpoiten maksu hoituu työntantajaperintänä, eli toimittamalla perintävaltakirjan työnantajalle/palkanlaskijalle, maksu veloitetaan automaattisesti suoraan palkastasi, eikä siitä tarvitse itse huolehtia.

Mikäli kuulut työsi puolesta toiseen ammattiliittoon, voit kuulua Suomen Fysioterapeutteihin kaksoisjäsenenä 114 € vuosimaksulla. Huomioithan, että kaksoisjäsenenä jäsenetusi ovat rajoitetut.

» Lisäohjeet palkansaajien maksutavoista löydät tästä

» Kaikki jäsenmaksuluokat löydät tästä

Yrittäjät

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on 228 euron vuosimaksu. Se laskutetaan alkuvuodesta ja on mahdollista maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Myös yrittäjiltä ammattiliiton maksu on verovähennyskelpoinen. Mikäli haluat jäsenmaksulaskun suoraan e-laskuna, huomioithan, että maksu tulee tällöin suorittaa henkilökohtaisen pankkitilisi kautta (yritystileillä ei ole e-laskumahdollisuutta).

Opiskelijat

Opiskelijajäsenet maksavat jäsenyydestään 45 euron vuosimaksun. Syksyllä opintonsa aloittavat ovat kuitenkin vapautettuja kuluvan vuoden jäsenmaksusta. Maksu laskutetaan yhdessä erässä alkuvuodesta. Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenyys on tarkoitettu perusopintoja suorittaville fysioterapeuttiopiskelijoille. Fysioterapeutin tutkinnon suorittamisen jälkeen olet liiton varsinainen jäsen myös silloin, kun suoritat esimerkiksi maisteriopintoja tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

Eläkeläiset

Ennen 1.1.2010 eläkkeelle jääneet Suomen Fysioterapeuttien jäsenet ovat kokonaan vapautettuja jäsenmaksusta ns. vanhojen jäsenoikeuksiensa nojalla. Tämän jälkeen eläkkeelle jääneet maksavat jäsenyydestään 55 euron vuosimaksun. Maksu laskutetaan yhdessä erässä alkuvuodesta. Lisäksi vuodesta 2022 alkaen jäsenmaksusta ovat vapautettuja ne eläkeläiset, joiden jäsenyys liitossa on kestänyt yli 45 vuotta.

Erilliset yhdistysten jäsenmaksut

Mikäli kuulut liittoon jonkin jäsenyhdistyksen kautta, laskutamme kyseisen yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun erillisellä laskulla.

» Yhdistysten vuosimaksut löydät täältä

Jäsenmaksuohjeet

Lue lisää

Jäsenmaksuluokat

Lue lisää

Jäsenyhdistysten maksut 2024

Lue lisää