Fysioterapeutin ydinosaaminen

Suomen Fysioterapeutit toteutti vuosina 2013-2016 fysioterapian ydinosaaminen -hankkeen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen fysioterapian tiedealan kanssa. Hankkeen loppuraportissa kuvataan fysioterapeuttien ydinosaamista.

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa fysioterapiakoulutuksen kehittämistä ja tulevaisuuden kehittymistarpeiden hahmottamista. Kuvaus selkiyttää ammatissa toimiville fysioterapeuteille ja yhteistyökumppaneille fysioterapeutin ammatin ydinosaamista.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan:

http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/

 

Fysioterapeuttien maailmanjärjestö julkaisi vuonna 2021 Physiotherapist education framework -suosituksen tukemaan fysioterapeuttikoulutuksen järjestämistä ja fysioterapeuttien jatkuvaa oppimista.

Maailman terveysjärjestö WHO niin ikään vuonna 2021 Rehabilitation Competency Framework -suosituksen, jossa kuvataan kuntoutusalan yhteiset kompetenssit. Suosituksen tarkoituksena on tunnistaa väestön tarpeesta nousevat kuntoutusalan osaamistarpeet sekä ohjata koulutusorganisaatioita tuottamaan väestön tarpeeseen vastaavaa kuntoutusosaamista.

 

Päivitetty 26.7.2023

Fysioterapeutin ydinosaaminen

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti