Liity jäseneksi
eAsiointi

Esimiesverkosto

Suomen Fysioterapeutit on järjestänyt jo useita vuosia koulutusta ja verkostotapaamisia esimiehille. Esimiesverkoston toiminnan tavoitteena on fysioterapian esimiesten aseman vahvistuminen, asiantuntijuuden ja johtamistaitojen lisääntyminen sekä fysioterapian johtamiseen liittyvien erityiskysymysten käsittely.

Verkoston toiminta edistää esimiesten keskinäistä yhteistyötä ja kokemusten jakamista. Verkoston jäsenet voivat nostaa esille ajankohtaisia asioita esimiespäivien aiheiksi. Verkostokirjeillä välitetään tietoa ajankohtaisista asioista ja liiton tapahtumista.

Verkostoon voi ilmoittautua kehittämisasiantuntija Katri Partaselle (yhteystiedot alla).

Esimiesverkosto

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi
@KatriSF

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti

Poissa 30.11.-7.12.2023. Tänä aikana lähetettyjä sähköposteja ei lueta, eivätkä ne välity eteenpäin. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä edunvalvonta@suomenfysioterapeutit.fi.