Ammatin kehittäminen

Ammatin kehittäminen on jatkuva prosessi, josta jokainen ammattilainen kantaa vastuun. Liitto kehittää ammattialaa edistämällä näyttöön perustuvaa ja hyvien käytäntöjen mukaista fysioterapiaa. Liitto on julkaissut fysioterapiasuosituksia ja lukuisia muita raportteja sekä oppaita. Toimintaympäristön muutoksia tarkkailemalla ennakoidaan tulevaisuuden kehitystä ammattialalla.

Fysioterapeutit kouluilla

Lue lisää

Fysioterapeuttien suoravastaanotto

Lue lisää

Ikääntyvien kotikuntoutus

Lue lisää