Liity jäseneksi
eAsiointi

Ammatin kehittäminen

Ammatin kehittäminen on jatkuva prosessi, josta jokainen ammattilainen kantaa vastuun. Liitto kehittää ammattialaa edistämällä näyttöön perustuvaa ja hyvien käytäntöjen mukaista fysioterapiaa. Liitto on julkaissut fysioterapiasuosituksia ja lukuisia muita raportteja sekä oppaita. Toimintaympäristön muutoksia tarkkailemalla ennakoidaan tulevaisuuden kehitystä ammattialalla.

Fysioterapeutit kouluilla

Lue lisää

Fysioterapiatiede ja -tutkimus

Fysioterapiassa vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. Perustutkimus laajentaa fysioterapian tietopohjaa esimerkiksi terapiamenetelmien valintojen perustelemiseksi.

Lue lisää

Hyvä fysioterapiakäytäntö

Hyvä fysioterapiakäytäntö on toimintatapa, jossa yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt, organisaation toiminnan ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen.

Lue lisää

Fysioterapiasuositukset

Suomen Fysioterapeuttien Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten fysioterapeuttien näyttöön perustuvaa työtapaa. Liitto on tuottanut kolme omaa suositusta ja osallistunut eurooppalaisten suositusten tekemiseen.

Lue lisää

Fysioterapeutin ydinosaaminen

Fysioterapeutin ydinosaamisen kuvaus selkiyttää ammatissa toimiville fysioterapeuteille ja yhteistyökumppaneille fysioterapeutin ammatin ydinosaamista. Se edesauttaa fysioterapiakoulutuksen kehittämistä ja auttaa hahmottamaan tulevaisuuden kehittymistarpeita.

Lue lisää

Ammattietiikka

Etiikalla tarkoitetaan perinteisesti oppia hyvästä ja pahasta. Eettistä ajattelua tarvitaan tilanteissa, joissa on moraalisten kysymysten kautta löydettävä oikeat toimintatavat.

Lue lisää

Fysioterapian johtaminen

Fysioterapian johtaminen on asioiden, mutta ennen kaikkea asiantuntijoiden johtamista. Johtamiseen kuuluvat esimerkiksi yksikön johtamiseen, toiminnan ja talouden johtamiseen sekä henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät.

Lue lisää

Fysioterapeuttien suoravastaanotto

Fysioterapeuttien suoravastaanotto tuo kustannussäästöjä, koska asiakkaan ei tarvitse jonottaa ensin lääkäriin lähetteen saamiseksi ja sen jälkeen erikseen fysioterapiaan. Fysioterapiapalvelujen saatavuuden parantuminen vähentää myös sairauden kroonistumisen riskiä.

Lue lisää

Ikääntyvien kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentunteen parantaminen niin, että kotona voi asua mahdollisimman pitkään.

Lue lisää