Työsuhdeneuvonta

Palkansaajajäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa työelämään liittyvissä asioissa. Kehittämisasiantuntijamme ja tarvittaessa juristimme neuvovat sinua työelämän eri tilanteissa.

Työsuhteen ehdot määräytyvät lakien ja asetusten perusteella sekä alan voimassa olevien työehtosopimusten mukaan. Työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalait sekä muut työsuhteita koskevat lait määrittävät työsuhteen vähimmäisehtoja. Jos työnantaja on järjestäytynyt esimerkiksi kunnalliseen tai yksityiseen työnantajajärjestöön, työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimusta.

Yksityisellä fysioterapia-alalla (esimerkiksi pienessä fysioterapiayrityksessä) ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, joka koskisi kaikkia työpaikkoja. Työnantajan velvollisuutena on silti olla selvillä lakisääteisistä työsuhteen ehdoista ja mahdollisesta työehtosopimuksesta sekä noudattaa niitä.

Palkkauksessa noudatetaan alan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Jos yleissitovaa työehtopimusta ei ole, palkka määräytyy työnantajan ja työntekijän välisessä neuvottelussa.

Kun tarvitset apua, toimi näin

Ole yhteydessä kehittämisasiantuntijoihimme sähköpostitse edunvalvonta@suomenfysioterapeutit.fi. Mikäli asiasi sisältää henkilötietoja tai muuten arkaluontoista tietoa, käytä turvapostia. Mikäli asiasi edellyttää juristin konsultaatiota, asiantuntijamme välittävät sen eteenpäin liiton lakipalveluun.

Työelämään liittyvä lainsäädäntö

Lue lisää

Työsopimukset

Lue lisää

Työehtosopimukset

Lue lisää

Työaika

Lue lisää

Vuosilomat

Lue lisää

Usein kysyttyä lomautuksista

Lue lisää