Liiton organisaatio

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden oma ammattiliitto, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, kehittää työelämää sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Liiton muodostavat 14 jäsenyhdistystä. Lisäksi liitolla on 4 erikoisalayhdistystä.

Suomen Fysioterapeuteilla on pitkä historia, sillä se on ajanut fysioterapeuttien etuja jo vuodesta 1943. Fysioterapeuttien aseman edistämisessä keskeistä on vaikuttaminen lainsäädäntöön sekä yhteiskunnan päättäjiin. Toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus siihen, miten hyvin fysioterapeutti voi keskittyä asiakastyöhön, tutkimukseen tai vaikkapa esimiestyöhön. Liitto pyrkii toiminnallaan kehittämään näitä puitteita sekä fysioterapian asemaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Jotta asiakkaat saisivat parhaan mahdollisen palvelun.

Edustajisto on korkein päättävä elin

Liiton korkein päättävä elin on vuosittain kokoontuva edustajisto, joka hyväksyy liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion. Operatiivisesta toiminnasta vastaavat puheenjohtajiston johdolla liiton hallitus ja työvaliokunta.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry ja Akava

Suomen Fysioterapeutit muodostaa yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, joka on korkeakoulutettujen ammattiryhmien etua ajavan keskusjärjestö Akavan jäsen.

 

Suomen Fysioterapeutit tuntee fysioterapeuttien työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen. Meidän tehtävämme on pitää huolta jäsentemme edunvalvonnasta kokonaisvaltaisesti – kaikissa työmuodoissa. Liittymällä liiton jäseneksi tuet ja kehität myös omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Yhdessä olemme enemmän!


Visio

Suomen Fysioterapeutit on vahvin, vaikutusvaltaisin ja arvostetuin fysioterapeuttien ammattiliitto, johon kaikki fysioterapeutit ja fysioterapeuttiopiskelijat ovat järjestäytyneet. Fysioterapeutti on yksi tärkeimmistä kuntoutusalan asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista.

Fysioterapia kuuluu keskeisenä osana kaikkien toimintakykyä heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Fysioterapia on ensisijainen ratkaisu tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin.

Missio

Suomen Fysioterapeutit on luotettava ja vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen edunvalvoja, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.

Liitto kehittää työelämää ja vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan siten, että kansalaiset saavat laadukkaita ja oikea-aikaisia fysioterapiapalveluita.

Arvot

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn paras asiantuntija. Fysioterapeutilla on korkea moraali ja hän pystyy eettiseen pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen arviointiin.

Liitto toimii jäsenlähtöisesti ja on jäsentensä keskeisin vaikutuskanava ja paras ammatillisen ja taloudellisen edunvalvonnan asiantuntija.

Suomen Fysioterapeutit on vuorovaikutteinen, aktiivinen, yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen yhteiskunnallinen toimija.

Liitossa tapahtuu

Lue lisää

Henkilöjäsenten vaali 2024

Lue lisää