Liity jäseneksi
eAsiointi
28/05/2018

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
Rautatieläisenkatu 6 B, 00520 Helsinki
puh. 0207 199 590

Yhteyshenkilö

Merja Kulju
puh. 0207 199 590
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

Rekisterin nimi

Suomen Fysioterapeuttien jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry:n jäsenten jäsenyysasioiden ja edunvalvonnan hoitaminen, jäsenmaksujen laskutus ja jäsenpalveluihin liittyvä tiedottaminen. Yhdistyslaki (503/1989) velvoittaa ylläpitämään jäsenluetteloa.

Rekisterin sisältämät tietotyypit

Jäsenrekisterin tietosisällöt:

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoitteet
 • Puhelinnumerot
 • Jäsenyyden alkamispäivämäärä
 • Suomen Fysioterapeuttien yhteisöjäsenen jäsenyystieto (jos jäsenyys liittoon muodostuu yhteisöjäsenen kautta)
 • Jäsenlaji
 • Jäsennumero
 • Äidinkieli
 • Jäsenmaksutiedot
 • Markkinointikiellot
 • Työpaikkatiedot (työnantaja ja tämän yhteystiedot) ja tieto mahdollisesta työehtosopimuksesta, jota työsuhteessa noudatetaan
 • Tieto työttömyyskassan jäsenyydestä
 • Tieto luottamustehtävistä liitossa/yhteisöjäsenyhdistyksissä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu pääsääntöisesti jäsenten itsensä ilmoittamina. Tietoja kerätään sekä sähköisen että postitettavan jäsenhakemuslomakkeen välityksellä. Yhteystietoja päivitetään automaattisesti Postin osoitepalvelun kautta. Jäsenillä on mahdollisuus itse hallinnoida perustietojaan jäsenrekisterin verkkopalvelun (eAsiointi) kautta. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Omia jäsentietoja on mahdollista täydentää ja päivittää myös ottamalla yhteyttä liiton toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Sähköpostiliikenteessä käytetään Suomen Turvaposti Oy:n suojausta silloin, kun viestit sisältävät luottamuksellisia tietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenten tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta seuraavia tahoja:

 • Vakuutusyhtiö Turva, jolle luovutetaan jäsenyystietoja jäsenetuvakuutusten vuoksi.
 • Painotalo PunaMusta, jolle luovutetaan jäsenten osoitetiedot Fysioterapia-lehden postitusta varten. Osoitelistoja voidaan luovuttaa myös muille paino-/postitusyrityksille, jotka hoitavat jäsenyyteen liittyvien kirjeiden postitusta.
 • Jäsenmaksutietoja luovutetaan verottajalle koneellisesti jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden toteutumiseksi.

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään niille varatuissa tiloissa suljettujen kulkureittien takana. Jäsentietojen käsittelystä vastaava toimihenkilö vastaa paperidokumenttien arkistoimisesta ja tuhoamisesta.

Sähköiset jäsentiedot ovat järjestelmän käyttöoikeudet omaavien Suomen Fysioterapeuttien toimihenkilöiden käytössä työtehtävien hoitamista varten. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Jäsenrekisterin tietojen tallennukseen ja hallintaan on käytetty ulkopuolisen palveluntarjoajan (YAP Solutions Oy) jäsenrekisterijärjestelmää, verkkopalvelua ja konesaliratkaisuja. Tila täyttää Viestintäviraston korkeimmat luokitusvaatimukset.

Rekisteristä otetaan varmistukset määritellyn proseduurin mukaisesti päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Varmuuskopioiden käsittelyvaltuudet on määritelty sopimuksella palveluntarjoajan kanssa.

Rekisterin ylläpito- ja huoltotöihin liittyvistä käyttöoikeuksista on sovittu erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä kopio pyydettäessä (Henkilötietolaki 26 §). Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Suomen Fysioterapeuttien jäsenrekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot asiakirjan alussa).

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen niissä puitteissa, kuin muu lainsäädäntö (esim. yhdistyslaki, kirjanpitolaki) ja jäsenetuvakuutusten ehdot edellyttävät.