Ammattietiikka

Etiikka on oppi hyvästä ja pahasta. Sitä tarvitaan tilanteissa, joissa on moraalisten kysymysten kautta löydettävä oikeat toimintatavat. Etiikan perusperiaatteet – hyvän tekeminen ja pahan välttäminen, autonomian kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus – ovat universaaleja arvoja, jotka antavat pohjan päätöksille ja toiminnalle sekä muille eettisille periaatteille terveydenhuollossa.

Eettinen osaaminen

Eettinen osaaminen on keskeistä fysioterapeutin ammatillisessa osaamisessa. Sen perusperiaatteita ovat esimerkiksi empatia, rehellisyys ja luottamuksellisuus. Olennaista on myös kyky tunnistaa eettisiä ongelmia ja tiedostaa oman toiminnan vaikutukset toisiin ihmisiin. Fysioterapeutilla on oltava riittävät eettisen päätöksenteon taidot ja vahva halu toimia eettisten periaatteiden mukaisesti. Eettistä osaamista voi oppia kokemuksen kautta.

Eettinen pohdinta

Eettistä pohdintaa tarvitaan suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin ja muihin ammattilaisiin sekä myös organisaatioon että yhteiskunnan arvoihin. Askarruttavia asioita ovat esimerkiksi asiakkaan itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ja taloudelliset kysymykset. Ne liittyvät myös ammatillisuuteen, asiakkaan, kollegan tai toisen ammattiryhmän kunnioittamiseen, kollegiaalisuuteen ja sen rajoihin sekä hoidon laatuun että vaikuttavuuteen.

» Lue lisää: Ethical competence of a physiotherapist – Concept and evaluation (Kulju K. 2020)

 

Eettiset periaatteet

Fysioterapeutti noudattaa työssään sekä lainsäädäntöä että eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuuta työn laadusta ja asiakkaan kunnioittamisesta sekä kyvystä tehdä moniammatillista yhteistyötä.

Fysioterapeutin ammattietiikka perustuu ammatilliseen tietoon ja osaamiseen sekä arvojen että elämänkokemuksen sisäistämiseen. Niiden avulla fysioterapeutti pystyy eettiseen pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen arviointiin. Suomen Fysioterapeuttien Eettiset ohjeet on laadittu kansallisiin tarpeisiin. Ohjeet perustuvat fysioterapeuttien maailmanjärjestön eettisiin ohjeisiin.

Eettiset ohjeet

» Fysioterapeutin eettiset ohjeet
» Fysioterapeuternas etiska principer
» Ethical Guidelines for Physiotherapists

 

Päivitetty 26.7.2023

Ammattietiikka

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti