Terveyspoliittiset tavoitteet

Suomen Fysioterapeuttien tavoitteena on väestölle merkityksellisen terveyshyödyn tuottaminen kansantaloudellisesti kestävällä tavalla. Edistämme tutkimustietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvan fysioterapian laajamittaista hyödyntämistä eri asiakasryhmien kuntoutuksessa, fysioterapeuttien osaamisen hyödyntämistä terveyttä ja työkykyä edistävässä työssä sekä vähähyötyisistä hoidoista luopumista. Tuomme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon näkökulmia fysioterapian, kuntoutuksen ja terveyden edistämisen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta.

 

Liiton terveyspoliittiset tavoitteet

 

Terveyspoliittisia tavoitteita edistetään esimerkiksi lausunnoilla ja kannanotoilla sekä erilaisten työryhmien toimintaan osallistumalla. Lisäksi tavoitteita tehdään tunnetuksi poliittisille puolueille, päättäjille ja virkamiehille vaikuttamistyön kautta. Avoimuusrekisterin myötä vaikuttamistyön näkyväksi tekeminen on korostunut. Vaikuttamistyön kohteet vuodesta 2023 alkaen on lueteltu alla.

13.03.2024 Tapaaminen: kansanedustaja Lotta Hamari
27.02.2024 Tapaaminen: erityisavustaja Emmi Venäläinen (tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala)
08.02.2024 Tapaaminen: kansanedustaja Saara Hyrkkö
15.11.2023 Tapaaminen: kansanedustaja Sari Sarkomaa
01.11.2023 Tapaaminen: perhe- ja peruspalveluministeri Sanni Grahn-Laasonen
25.10.2023 Tapaaminen: kansanedustaja Lotta Hamari
24.3.2023 Tapaaminen: erityisavustaja Jenny Suominen (perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru)
17.3.2023 Tapaaminen: Varhan aluevaltuuston vpj Niina Alho
16.3.2023 Tapaaminen: kansanedustaja Noora Koponen
10.3.2023 Tapaaminen: kansanedustaja Sari Sarkomaa

Terveyspoliittisiin tavoitteisiin liittyvät lausunnoista, kannanotoista ja muista toimenpiteistä löydät tarkemmin tietoa alla olevilta sivuilta.

Jokainen nuori liikkuu terveytensä kannalta riittävästi

Lue lisää

Jokainen eläkeikäinen on toimintakykyinen

Lue lisää

Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus turvataan ja alan vetovoimaa vahvistetaan

Lue lisää

Kansalaisten keho ja mieli jaksavat työssä

Lue lisää

Analyysi: valtaosa liiton terveyspoliittisista tavoitteista löytyy hallitusohjelmasta

Lue lisää

Ehdotukset hallitusohjelmaan 2023

Lue lisää

Liikkuvana läpi elämän! - Suomen Fysioterapeuttien kuntavaalitavoitteet 2021

5

Lue lisää