Työttömyysturva

Palkkatyössä olevilla Suomen Fysioterapeuttien varsinaisilla jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on mahdollisuus Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyyteen ilman lisäkuluja. Kassan jäsenyys ei synny automaattisesti, vaan sinun tulee ilmoittaa meille, että haluat sisällyttää työttömyysetuuden jäsenyyteesi. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liittomaksuun niiden jäsenlajien osalta, jotka ovat oikeutettuja työttömyyskassan jäsenyyteen kauttamme.

Palkansaajakassan työttömyysetuuteen ovat oikeutettuja vain palkkatyöntekijänä työskentelevät. Myös TyEL-vakuutettu henkilö voidaan tietyissä tilanteissa katsoa työttömyysturvassa yrittäjäksi. Jos sinulla, puolisollasi tai perheelläsi on omistuksia yrityksessä, jossa työskentelet, varmista asia työttömyyskassasta.

Työttömyyskassa on itsenäinen yhteisö, jonka ainoana tarkoituksena on maksaa jäsenilleen lainmukaista ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta. Ansiosidonnainen päiväraha on yleensä merkittävästi peruspäivärahaa parempi.

Muista sisällyttää työttömyysetuus jäsenyyteesi

Kassan jäsenyys ei synny automaattisesti, vaan sinun tulee ilmoittaa meille, että haluat sisällyttää työttömyysetuuden jäsenyyteesi. Yleensä tämä tapahtuu jo jäsenhakemuslomakkeella liittyessäsi liittoon, mutta sen voi tehdä koska tahansa myöhemminkin.

Työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa vain sellaisella hetkellä, kun saat palkkatuloa. Voit tehdä jäsenyysilmoituksen jo valmiiksi sellaisenakin hetkenä, jolloin et saa palkkatuloja. Kassan jäsenyys aktivoituu kuitenkin vasta, kun seuraavan kerran saat palkkatuloa ja ilmoitat siitä kassaan.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa
p. (09) 5422 7300

» http://www.tehytk.fi

Yrittäjien työttömyysturva

Päätoimisesti yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimivien on haettava itse jäsenyyttä yrittäjäkassasta. Yrittäjien työttömyyskassan maksut perustuvat yrittäjätuloon, eivätkä ne sisälly liiton jäsenmaksuun.

Mikäli siirryt palkansaajasta yrittäjäksi, on tärkeää muistaa tehdä kassanvaihdos. Palkansaajakassan jäsenenä et voi kerryttää yrittäjän työssäoloehtoa ja olet vaarassa jäädä ilman työttömyysturvaa, jos yritystoimintasi syystä tai toisesta päättyy. Työttömyysturvasi säilyy katkotta, mikäli hoidat vaihdon palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta (kuitenkin kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisen jälkeen).

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä suoraan Yrittäjäkassaan.

Yrittäjäkassa
p. (09) 622 4830, neuvonta@yrittajakassa.fi

» http://www.yrittajakassa.fi