Fysioterapeutit kouluilla

Kouluterveyskyselyn, Move!-mittausten ja LIITU-tutkimuksen mukaan lapset liikkuvat vähän. Heillä on tuki- ja liikuntaelinoireita ja heidän fyysinen toimintakykynsä on alentunut. Tilanteen korjaamiseksi vuosien 2016-2018 hallitusohjelmassa nostettiin yhdeksi kärkihankkeeksi Liikkuva koulu -ohjelma, jonka tavoitteena oli lisätä koulupäivän aikaista liikettä ja vähentää istumista. Nyt suurin osa peruskouluista on Liikkuvia kouluja. Lisäksi toiminta on laajentunut toisen asteen oppilaitoksiin Liikkuva opiskelu -ohjelmana sekä varhaiskasvatukseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmana.

Toisen asteen opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus erityisesti ammattiin opiskelevilla on kaikkein vähäisintä. Kuitenkin myönteistä kehitystä on havaittu myös toisella asteella. Vähän liikkuvien osuus on hieman vähentynyt (Tuloskortti 2018). Urheiluharrastusten ulkopuolella oleville nuorille on tarjolla niukasti ohjattuja liikuntamahdollisuuksia, ja osa nuorista liikkuu arjessaan erittäin vähän. Toisen asteen opinnot ovat peruskouluun nähden vaativia ja istumisen määrä sekä koulussa että vapaa-ajalla on suuri. Aikuistuessa nuorten kokemukset omasta kehosta muuttuvat ja ympäristötekijöiden vaikutus kehokokemukseen on suuri. Tällä on yhteys myös psykofyysisiin oireisiin.

 

Tärkeä yhteistyö liikunta- ja koulutussektoreiden välillä

Liikkuva koulu -ohjelman ulkoinen arviointi suosittaa jatkamaan ja vahvistamaan liikunta- ja koulutussektoreiden poikkihallinnollista yhteistyötä lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi sekä valtionhallinnon että kuntien tasolla. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vähän liikkuvien, toimintarajoitteisten lasten sekä yläkoululaisten koulupäivän aikaisen liikkumisen edistämiseen.

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn kohottamiseksi tarvitaan yksilöllisiä, progressiivisia liikunta-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä vaikutetaan lasten motorisiin taitoihin ja hyvinvointiin. Fysioterapiaa tulee hyödyntää muun muassa vähän liikkuvien, toimintarajoitteisten tai huonossa fyysisessä kunnossa olevien lasten ja nuorten terveyden lisäämiseksi. Fysioterapialla voidaan tukea myös keskittymisvaikeuksista kärsiviä sekä psykofyysisesti oireilevia lapsia ja nuoria.

Toisen asteen opiskelijoiden tukena toimiva fysioterapeutti kannustaa liikkuvaan elämäntapaan sekä edistää terveellisen kehonkuvan tunnistamista. Fysioterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen tulee olla matala kynnys, jotta tuki- ja liikuntaelinoireet eivät pitkity ja opiskelijat hakeutuvat mahdollisimman varhain fysioterapiaan.

Fysioterapeutit kouluille!

Lappeenrannassa, Riihimäellä ja Raahessa on kokeiltu mallia, jossa fysioterapeutti työskentelee päätoimisesti koululla. Tällä toimintamallilla pystytään lisäämään erityisesti ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista puuttumista. Koululaisten ja opiskelijoiden parissa työskentelevät fysioterapeutit voivat toimia perusterveydenhuollon lisäksi esimerkiksi opetus- tai liikuntatoimen alaisuudessa.

Oireilevien, vähän liikkuvien lasten ja nuorten lisäksi fysioterapiaa suunnataan myös ennaltaehkäisevään toimintaan. Suomen Fysioterapeutit ry:n mitoitussuositus kouluilla ja oppilaitoksissa toimiville fysioterapeuteille on 800 oppilasta. Kouluterveydenhoitajien mitoitussuositus on 600 oppilasta ja koululääkärin 2100 oppilasta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018).

Haluatko esitellä aihetta omassa kunnassasi? Lataa tästä valmis PowerPoint-esitys, joka on vapaasti käytettävissäsi: Fysioterapeutit kouluilla, toimintamallin markkinointi (PowerPoint)

 

Lue myös

Lasten ja nuorten toimintakyky paremmaksi koulupäivän aikana

Lataa esitteet

» Koululaisten toimintakyvyssä tikittää aikapommi! (Kuntamarkkinoilla 2019 jaettu handout)
» Koululaisten toimintakyvyssä tikittää aikapommi – ei jätetä opettajia yksin! (SuomiAreenalla 2019 jaettu handout)

Fysioterapeutit kouluilla

Emmi Kivistö

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.kivisto@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Aiheesta tehtyjä opinnäytteitä

Lue lisää

Aineistoa medialle

Lue lisää