Tietoa fysioterapiasta

Fysioterapia on asiantuntija-ammatti, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapia on tarpeen tilanteissa, joissa ihmisen liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, kehon toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä sekä ehkäisemällä vammoja koko eliniän ajan.

Fysioterapiapalvelut sisältävät terveyttä edistävää työtä, ennaltaehkäiseviä toimia sekä kuntoutusta asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät huomioiden.

 

Päivitetty 26.7.2023

Tietoa fysioterapiasta

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Mitä on fysioterapia?

Lue lisää

Fysioterapian erikoisalat

Lue lisää

Väestön fysioterapian tarve

Lue lisää

Tilastotietoa fysioterapiasta

Lue lisää