Liity jäseneksi
eAsiointi

Tietoa fysioterapiasta

Fysioterapia on asiantuntija-ammatti, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista yhteiskunnassa kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla tämän terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan.

Fysioterapiapalveluja tarjotaan kaikilla terveyden ja hyvinvoinnin alueilla, kuten terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa huomioiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät.

 

Lähde: Fysioterapeutin ydinosaaminen, Suomen Fysioterapeutit ry 2017. ISBN 978-952-93-8727-4

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat liikkuminen, toimintakyky ja terveyden edistäminen. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti.

Lue lisää

Fysioterapian erikoisalat

Lue lisää

Potilaan asema

Suomessa potilaan asemasta ja oikeuksista on säädetty laissa. Potilaalla on mm. oikeus valita hoitopaikkansa tietyin edellytyksin ja hänen tulee saada riittävästi tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden hyödyistä ja mahdollisista riskeistä. Potilasasiamiehet auttavat toimimaan potilasvahinkotilanteissa.

Lue lisää