Liity jäseneksi
eAsiointi

Edunvalvonta

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapia- ja kuntoutusalan yhteiskunnallinen sekä kollektiivinen edunvalvoja. Vaikutamme toiminnallamme muun muassa ammattiin ja työelämään liittyvään lainsäädäntöön sekä sosiaali-, terveys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan. Lisäksi edistämme näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa fysioterapiaa väestön terveyshyödyn tuottamiseksi.

Edunvalvonnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi liitto tekee lausuntoja ja kannanottoja sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon juuri fysioterapeuttien ammatin ja fysioterapian vaikuttavuuden näkökulmasta. Yhteiskunnalliseen ja työmarkkinapoliittiseen päätöksentekoon vaikutamme toimimalla Akavan ja akavalaisten neuvottelujärjestöjen toimielimissä.

Kollektiivisen edunvalvonnan muodot

Kollektiivinen edunvalvonta kohdistuu suurempaan joukkoon fysioterapeutteja. Kollektiivisen edunvalvonnan muotoja ovat esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimukset, paikalliset sopimukset sekä yhteiset toimintamallit ja käytännöt. Myös ammattiin ja työelämään liittyvään lainsäädäntöön sekä sosiaali-, terveys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on kollektiivista edunvalvontaa.

Suomen Fysioterapeuttien varsinaisena jäsenenä olet akavalaisen työmarkkinaedunvalvonnan piirissä. Neuvottelemme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n jäsenenä työelämään liittyvistä asioista Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen kautta.