Jäsenmaksuluokat

JÄSENMAKSULUOKKA MAKSUN SUURUUS 2024
 Työssäkäyvä  Jäsenmaksun perusteena palkkatulo (*  1.2 % palkkatulosta
 Yrittäjäjäsen  Vuosimaksu  228 € / vuosi
 Opiskelijajäsen
(fysioterapian perusopiskelijat)
 Vuosimaksu  45 € / vuosi
1.7. jälkeen liittyvät opiskelijat (**  0 €
 Kaksoisjäsen (***  Vuosimaksu  114 € / vuosi
*) Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset tukipaketit ja luontoisedut yms.
 **) Syksyllä opintonsa aloittavat fysioterapian perusopintoja suorittavat opiskelijat ovat vapautettuja ko. vuoden maksusta.
 ***) Kaksoisjäsenyyteen (ent. rinnakkaisjäsenyys) ei kuulu taloudellista edunvalvontaa, työttömyysturvaa eikä oikeutta alennettuihin jäsenmaksuluokkiin.

Jäsenlajin muuttuessa kesken vuoden, jäsenmaksu määräytyy uuden jäsenlajin mukaan. Mikäli kyseessä on vuosijäsenmaksu, maksetaan siitä jäljellä olevien kuukausien suhteellinen osuus.

Kuukausittaista maksua maksavan jäsenen jäsenmaksun minimimäärä on 8 €/kk ja maksimimäärä 50 €/kk.

 

ALENNETUT JÄSENMAKSULUOKAT MAKSUN SUURUUS 2024
Eläkeläinen Ennen 1.1.2010 eläkkeelle jääneet 0 €
1.1.2010 jälkeen eläkkeelle jääneet 55 € / vuosi
Jäsenyys kestänyt yli 45 vuotta 0 €
Liiton kunniajäsen 0 €
Osa-aikaeläke Maksun perusteena palkkatulo (* 1.2 % palkkatulosta
Perhevapaat ja hoitovapaa Jos palkkatuloja (* 1.2 % palkkatulosta
Vain Kelan päiväraha 8 € / kk
Ase- tai siviilipalvelus Jos palkkatuloja (* 1.2 % palkkatulosta
Vain Kelan päiväraha 8 € / kk
Työtön Jos palkkatuloja tai ansiosidonnainen päiväraha (* 1.2 % palkkatulosta / päivärahasta
Vain Kelan päiväraha 8 € / kk
Lomautus 8 € / kk / kokoaikainen lomautus (Osittain lomautettu: jäsenmaksu on 1,2 % palkkatulosta, kuitenkin vähintään 8 €/kk)
Vuorotteluvapaa 8 € / kk
Ulkomailla asuminen
96 € / vuosi (Jos ulkomailla olo kestää
alle vuoden, jäsenmaksu
tältä ajalta 8 €/kk.)
Sairausloma Jos palkkatuloja (* 1.2 % palkkatulosta
Vain Kelan päiväraha 8 € / kk
Aikuiskoulutustuki 8 € / kk
Apuraha Ei palkkatuloa tai työsuhdetta 8 € / kk
Muista syistä pois työelämästä Ei palkkatuloja 8 € / kk
 *) Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset tukipaketit ja luontoisedut yms.

 

Mikäli kuulut liittoon jonkin jäsenyhdistyksen kautta, liittomaksuun lisätään jäsenyhdistyksen oma vuosimaksu. Kaikkien yhdistysten maksut löydät täältä.