Liity jäseneksi
eAsiointi

Täydennyskoulutus

Suomen Fysioterapeutit ja liiton jäsen- sekä erikoisalayhdistykset järjestävät jäsenilleen osaamista syventävää täydennyskoulutusta. Liiton täydennyskoulutus on opintopisteytettyä, jotta se olisi vertailukelpoista muiden koulutusten kanssa. Jäsenille koulutukset ovat edullisempia. Osaan koulutuksista voivat osallistua vain liiton ja yhdistysten jäsenet.

» Ohjeistus täydennyskoulutusten pisteytykseen

» Koulutuskalenteri

Osaaminen näkyväksi – opas urasuunnitteluun ja täydennyskoulutukseen

Tee osaamisestasi näkyvää! Oppimisen ja työskentelyn mallit muuttuvat jatkuvasti. Se edellyttää sopeutumista ja uusiutumista. Terveydenhuollon ammattilaisen ja asiantuntijan toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä – kuntoutuksessa – edellyttää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja tiedon päivittämistä.

Liiton jäsenille tarkoitettu opas kannustaa oppimaan uutta ja tunnistamaan aiemmin opittu sekä hyödyntämään sitä omassa työssä, urasuunnitelman laatimisessa ja jatkokoulutusten valinnassa. Tavoitteena on tukea jäsenten ammatillista kehittymistä ja kannustaa oman työuran suunnitteluun. Julkaisun tarkoituksena on edistää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja antaa suuntaviivoja uran eri vaiheisiin.  Opas on laadittu Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n yhteistyönä.