Täydennyskoulutus

Suomen Fysioterapeutit ja liiton jäsen- sekä erikoisalayhdistykset järjestävät jäsenilleen osaamista syventävää täydennys- ja erikoistumiskoulutusta. Jäsenille koulutukset ovat edullisempia. Liitto järjestää myös työelämätaitoihin liittyviä koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä fysioterapeuttien valmiuksia esimerkiksi palkkaneuvotteluissa, asiantuntijaviestinnässä, markkinoinnissa ja palvelumuotoilussa. Osaan koulutuksista voivat osallistua vain liiton ja yhdistysten jäsenet. Lue liiton järjestämästä koulutuksesta tarkemmin täältä.

» Ajankohtaisen koulutustarjonnan löydät liiton koulutuskalenterista

» Maksulliset tapahtumat löydät liiton verkkokaupasta

» Jäsenille maksuttoman koulutustarjonnan löydät liiton Vuolearning -oppimisalustalta

Tarvitset Vuolearningiin käyttäjätunnukset, jotka on annettu kaikille 1.11.2023 jälkeen liittoon liittyneille automaattisesti. Jos et ole vielä saanut tunnuksia, voit pyytää ne osoitteesta ilmoittautumiset@suomenfysioterapeutit.fi.

 

Osaaminen näkyväksi – opas urasuunnitteluun ja täydennyskoulutukseen

Tee osaamisestasi näkyvää! Oppimisen ja työskentelyn mallit muuttuvat jatkuvasti. Se edellyttää sopeutumista ja uusiutumista. Terveydenhuollon ammattilaisen ja asiantuntijan toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä – kuntoutuksessa – edellyttää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja tiedon päivittämistä.

Liiton jäsenille tarkoitettu opas kannustaa oppimaan uutta ja tunnistamaan aiemmin opittu sekä hyödyntämään sitä omassa työssä, urasuunnitelman laatimisessa ja jatkokoulutusten valinnassa. Tavoitteena on tukea jäsenten ammatillista kehittymistä ja kannustaa oman työuran suunnitteluun. Julkaisun tarkoituksena on edistää oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja antaa suuntaviivoja uran eri vaiheisiin.  Opas on laadittu Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n yhteistyönä.