Apurahat ja palkinnot

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä voit hakea apurahaa esimerkiksi tutkimus- tai kehittämishankkeelle tai stipendiä ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Liiton jäsenyhdistysten asettamien ehdokkaiden joukosta valitaan lisäksi vuosittain Kannustusrahan saaja. Ammatillisista ansioista voit myös saada Vuoden Fysioterapeutin nimikkeen.

Apurahat – haettavissa vuosittain 31.3. mennessä

Suomen Fysioterapeutit ry jakaa apurahoja ensisijaisesti liiton jäsenille ja opiskelijajäsenille sekä heistä koostuville tutkimus- tai hanketyöryhmille fysioterapian tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin. Apurahaa voi myös hakea tutkimusprojektin tai -hankkeen käynnistämiseen esimerkiksi järjestelyihin ja niistä koituviin kuluihin.

Apurahoja voidaan jakaa myös moniammatillisille työryhmille, kuitenkin niin, että moniammatillisen tutkimus- tai hanketyöryhmän jäsenistä vähintään puolet on liiton jäseniä. Samaa hanketta kohden voi henkilökohtaista apurahaa hakea vain yksi henkilö.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on kahden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys liitossa. Apurahaa voi hakea takautuvasti seuraavan vuoden apurahahaussa, mikäli apurahan tarve sijoittuu ajanjaksolle 1.4. – 31.12.

» Apurahahakemuksen täyttöohje
» Apurahahakemus, kansilehti
» Apurahahakemus, liitesivut

Opinnäytetyöstipendit

Liitto jakaa vuosittain opinnäytetyöstipendin sekä alempi- että ylempi korkeakoulututkinto -sarjoissa. Opinnäytetyöstipendin kriteerien mukaan palkittavan opinnäytetyön aiheen tulee olla yleisesti merkittävä fysioterapian ammatin kehittämisen kannalta. Opinnäytetyötä voi ehdottaa palkittavaksi opinnäytetyön ohjaava opettaja, joka myös lähettää hakemuksen allekirjoitettuna liiton toimistolle. Ammattikorkeakoulu voi lähettää yhden ehdotettavan työn/sarja. Opinnäytetyön tulee olla valmis ja kokonaan hyväksytty hakuajan päättymiseen mennessä. Hakuun hyväksytään hakuajan päättymispäivää edeltävän vuoden aikana valmistuneet opinnäytetyöt.

Alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoilla Suomen Fysioterapeuttien jäsenyyden (opiskelija-, tai varsinainen jäsenyys) on täytynyt jatkua vähintään vuoden ajan hakuajan päättymiseen mennessä. Ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoilla jäsenyyden on täytynyt jatkua vähintään kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti hakuajan päättymiseen mennessä.

» Opinnäytetyöstipendi, hakemuslomake
» Opinnäytetyöstipendi, täyttöohje

Jäsenyhdistysten kannustusraha

Liiton jäsenyhdistyksillä on kannustusrahasto, josta myönnetään vuosittain palkinto fysioterapian kehittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä. Kannustusraha myönnetään joko yksittäiselle jäsenyhdistyksen jäsenelle/jäsenryhmälle tai liiton/yhdistyksen tehtävissä toimivalle henkilölle tai toimielimelle. Yhdistykset ovat luoneet kannustusrahastoa varten säännöt, joiden mukaan toimitaan.

Yhdistykset voivat ehdottaa kannustusrahan saajia vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen edustajat valitsevat kannustusrahan saajan syksyn puheenjohtajatapaamisen yhteydessä.

Vuoden Fysioterapeutti ja Vuoden Fysioterapeuttiopiskelija

Vuoden Fysioterapeutti on fysioterapia-alan esikuva, innovatiivinen toimija ja tunnustettu vaikuttaja. Vuoden Fysioterapeutiksi on valittu vuodesta 2008 alkaen Suomen Fysioterapeuttien jäsen, joka toimii esimerkillisesti fysioterapian hyväksi alueellisesti tai valtakunnallisesti. Suomen Fysioterapeuttien hallitus tekee valinnan yhteistyössä Tempur Sealy Suomi Oy:n kanssa. Valituksi tullut saa mm. 2000 euron arvoisen Tempur-stipendin.

Suomen fysioterapeuttiopiskelijoiden verkoston edustajat valitsevat yhdessä Suomen Fysioterapeuttien ja Fysiolinen kanssa vuosittain Vuoden Fysioterapeuttiopiskelijan. Palkinnoksi voittaja saa 1000 € arvoisen Fysioline-stipendin.