Fysioterapeutin urapolku

Fysioterapeutti on ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman koulutusjärjestelmän mukaisen lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut asiantuntija. Jokainen fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti huomioi työssään eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat ja noudattaa näyttöön perustuvaa työskentelytapaa.

Fysioterapeutin peruskoulutus antaa valmiudet työskennellä perustason työtehtävissä. Työtehtävien vaativuudessa on fysioterapia-alalla kuitenkin varsin suuria eroja ja osaan työtehtävistä vaaditaan erikoistumiskoulutusta. Fysioterapeutit kehittävät osaamistaan aktiivisesti koko työuransa ajan. Osaamisen eri tasojen määrittelemiseksi liitto on luonut osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallin.

 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli

Lue lisää

Erikoisasiantuntijat

Lue lisää