Fysioterapeuttina työskentely

Valvira myöntää fysioterapeuteille oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Se myös ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki).

Työnantajan tulee varmistaa fysioterapeutin ammatinharjoittamisoikeus. Terhikki-rekisterin julkisesta tietopalvelusta (JulkiTerhikki) voi tarkistaa fysioterapeutin ammattipätevyyden.

Samannimisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä voi olla useampia. Epäselvissä tilanteissa asian voi tarkistaa Valviralta (terhikki@valvira.fi).

 

Oikeus toimia yrittäjänä

Kaikilla laillistetuilla, Valviran rekisterissä olevilla fysioterapeuteilla on ammatinharjoittamisoikeus eli oikeus oikeus toimia yrittäjänä. Fysioterapiapalveluja voi tuottaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai aluehallintoviraston luvalla toimivana palvelujen tuottajana.

Jos aloitat toiminnan itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana, tee kirjallinen ilmoitus toiminnasta aluehallintovirastolle (www.avi.fi), kaupparekisteriin (www.ytj.fi) ja verottajalle. Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira.

Seuraa ammattioikeushakemuksen käsittelyn ajankohtaista tilannetta maanantaisin Valviran sivuilta.

HUOM! Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta muuttaa lupa- ja ilmoituskäytännön rekisteröitymismenettelyksi. Laki tulee voimaan 1.1.2024. Lue lakimuutoksesta tarkemmin täältä.

 

Omavalvonnalla laadukkaampaa terveydenhuoltoa

Omavalvonta parantaa hoidon laatua ja potilaiden oikeusturvaa. Omavalvontasuunnitelma on laadittava ennen kuin toiminta aloitetaan.

» Lisätietoja omavalvontasuunnitelmasta

 

Valvira valvoo

Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valvonta voi olla suunnitelmallista tai jälkikäteistä valvontaa.

» Lisätietoja terveydenhuollon valvonnasta

Ulkomaille töihin

Voit tehdä töitä myös ulkomailla – toisessa EU/ETA-valtiossa – väliaikaisesti tai pysyvästi. Tätä varten tarvitset Valviran myöntämän sähköisen todistuksen eli eurooppalaisen ammattikortin. Varmista etukäteen kohdemaalta, tulisiko sinun hakea ammattikorttia joko pysyvää sijoittautumista varten tai väliaikaista ja satunnaista palvelujen tarjoamista varten.

» Lisätietoja eurooppalaisesta ammattikortista

Päivitetty 26.7.2023

Fysioterapeuttina työskentely

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Fysioterapeuttina työskentely

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti

Fysioterapeuttina työskentely

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Lainsäädäntö

Lue lisää

Asiakkaiden oikeudet

Lue lisää

Kirjaaminen ja asiakasasiakirjojen hallinta

Lue lisää

Fysioterapeutti ei tee hoitotyötä

Lue lisää

Fysioterapeutin työnohjaus

Lue lisää