Fysioterapeutti ei tee hoitotyötä

Suomen Fysioterapeutit ei hyväksy hoitotyön teettämistä fysioterapeuteilla. Fysioterapeutti on korkeakoulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka ydinosaamista ovat liikkumisen ja toimintakyvyn arviointi, kuntoutus ja terveyden edistäminen sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeuttien peruskoulutukseen ei kuulu mikään hoitotyön osa-alueista.

Moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten ydinosaamiset täydentävät toisiaan luoden asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelukokonaisuuden. Yhteistyö asiakkaan hyväksi on toimivan palvelurakenteen edellytys. Moniammatillisen yhteistyön tai henkilöstöpulan varjolla ei kuitenkaan tule siirtää työtehtäviä ammattiryhmältä toiselle. 

Julkinen terveydenhuolto on vastuussa hoitajapulasta. Huono johtaminen ja heikko palkkaus ovat tyypillisiä ongelmia, joiden korjaamiseen ei ole riittävän vahvasti sitouduttu. Lisäksi ulkoistettujen vanhuspalveluiden hinnat on poljettu niin alas, ettei yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoilla ole mahdollisuutta maksaa työntekijöilleen asianmukaista palkkaa. 

Hoitoalan henkilöstövajausta ei tule paikata fysioterapeuteilla. Jokaisella ammattilaisella tulee olla oikeus koulutuksensa mukaiseen työhön. Korkeakoulutetun terveydenhuollon ammattilaisen käyttäminen toisen asteen koulutuksen mukaiseen työhön on taloudellisesti kannattamatonta. Erityisesti ikääntyneiden palveluissa hoitotyön teettäminen karkottaa fysioterapeutit juuri siitä työstä, jota kaikkein eniten tarvitaan: ikääntyneiden kuntoutuksesta.  

Jokaisen fysioterapeutin on tärkeää tuoda organisaatiossaan esille kuntoutustyön välttämättömyys ja kieltäytyä johdonmukaisesti perushoidon työtehtävistä jo työsopimusta allekirjoittaessaan.

Lue lisää

» 18.10.2023 Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus jäänee nykytasolle

» 11.10.2023 Ikääntyneiden fysioterapia voi olla muutakin kuin hoitotyötä

» 07.09.2023 Henkilöstömitoitusta on muutettava

» 07.03.2023 STM ohjeistaa sote-henkilöstön tehtävänjakoa

» Fysioterapia 7/2022 – Kuntoutus jää hoitotyön varjoon

» 06.06.2022 Avoin kirje sote-alan toimijoille: Fysioterapeutti ei ole hoitajan korvike

» 22.03.2022 Fysioterapeutti ei tee hoitotyötä

Fysioterapeutti ei tee hoitotyötä

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti