Liity jäseneksi
eAsiointi

Erikoisasiantuntijanimike

Suomen Fysioterapeutit myöntää ammatillisesti ansioituneille jäsenilleen erikoisasiantuntijanimikkeitä.

Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen. Fysioterapian erikoisasiantuntijalta edellytetään sekä vahvaa kliinistä osaamista että fy­sioterapia-alan teoreettista hallintaa. Heidän erikoisalueen asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää erityisesti kouluttajina, lausunnonantajina ja työryhmissä.

Erikoisasiantunti­jalta edellytetään vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa ke­hittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. Pelkästään opintojen tai pitkän työ­kokemuksen pe­rusteella nimikettä ei voida myöntää. Erikoisasiantuntijakriteeristössä on huomioitu fysioterapeuttien maailman­järjestön WCPT:n ja Euroopan aluejärjestön fysioterapian erikoistumista koske­vat kannanotot.

Haettavat nimikkeet ja hakuprosessi

Haettavat fysioterapian erikoisalueet ovat lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia, kipufysioterapia ja eläinten fysioterapia. Nimikettä voivat hakea Suomen Fysioterapeuttien jäsenet vuosittain huhti- ja lokakuussa. Fysioterapian erikoisasiantuntijanimike on päivitettävä viiden vuoden välein*, tai erikoisasiantuntijanimike ei ole voimassa.

* toisen nimikkeen päivityksen jälkeen nimike on voimassa 10 vuotta

» Fysioterapian erikoisasiantuntija, kriteeristö (päivitetty versio vuodelta 2022)
» Erikoisasiantuntija, Hakulomake

Lisätietoja:
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590

Katso myös:
Tällä hetkellä voimassa olevat nimikkeet