Erikoisasiantuntijanimike

Suomen Fysioterapeutit myöntää ammatillisesti ansioituneille jäsenilleen erikoisasiantuntijanimikkeitä.

Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen. Fysioterapian erikoisasiantuntijalta edellytetään sekä vahvaa kliinistä osaamista että fy­sioterapia-alan teoreettista hallintaa. Heidän erikoisalueen asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää erityisesti kouluttajina, lausunnonantajina ja työryhmissä.

Erikoisasiantunti­jalta edellytetään vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa ke­hittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. Pelkästään opintojen tai pitkän työ­kokemuksen pe­rusteella nimikettä ei voida myöntää. Erikoisasiantuntijakriteeristössä on huomioitu fysioterapeuttien maailman­järjestön WCPT:n ja Euroopan aluejärjestön fysioterapian erikoistumista koske­vat kannanotot.

Haettavat nimikkeet ja hakuprosessi

Haettavat fysioterapian erikoisalueet ovat lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia, kipufysioterapia ja eläinten fysioterapia. Nimikettä voivat hakea Suomen Fysioterapeuttien jäsenet vuosittain huhti- ja lokakuussa. Fysioterapian erikoisasiantuntijanimike on päivitettävä viiden vuoden välein*, tai erikoisasiantuntijanimike ei ole voimassa.

Hakemus liitteineen lähetetään ensisijaisesti Turvapostilla (muista kuitata lähetys saamasi ohjeen mukaan omasta
sähköpostistasi) tai vaihtoehtoisesti postitse liiton toimiston osoitteeseen. Nimikettä uudelleen hakevat toimittavat vain edellisen hakukerran jälkeiset todistukset.

Hakemuksen käsittelyn hinta on 120 euroa, joka maksetaan etukäteen Suomen Fysioterapeuttien tilille: FI72 1555 3000 1107 92 / NDEAFIHH. Maksettaessa on mainittava kp 231 ja hakijan nimi. Hakemukseen tulee liittää kopio maksukuitista.

* toisen nimikkeen päivityksen jälkeen nimike on voimassa 10 vuotta

» Fysioterapian erikoisasiantuntija, kriteeristö (päivitetty versio vuodelta 2022)
» Erikoisasiantuntija, Hakulomake

Lisätietoja:
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi, p. 0207 199 590

Katso myös:
Tällä hetkellä voimassa olevat nimikkeet

Erikoisasiantuntijanimike

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti