Liity jäseneksi
eAsiointi

Fysioterapia

Kanta on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joihin kuuluvat sähköinen lääkemääräys, kansallinen lääketietokanta, potilastiedon arkisto, omakanta ja sosiaalihuollon Kanta-palvelut. Potilaskertomusten ainoa laillinen sähköinen arkistointitapa on Kanta-arkisto.

Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinto on 3,5-vuotinen (210 opintopistettä) alempi ammattikorkeakoulututkinto (Bachelor-taso).

Opinnot koostuvat terveysalan koulutusohjelmien yleisistä kompetensseista ja ammattispesifeistä fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia yksilön tietoja, taitojen ja asenteiden yhdistelmistä. Kompetenssi kuvaa pätevyyttä ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista tehtävistä.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain edellyttämiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Täydennyskoulutuksen ja jatko-opintojen tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää yksilön ammattitaitoa, ja osaamista sekä tukea työelämän toimintaympäristöjen kehittymistä.

Fysioterapia on asiantuntija-ammatti, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.