Jäsenyyden muodot

Suomen Fysioterapeuttien varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen laillistettu fysioterapeutti tai fysioterapian perusopintoja suorittava opiskelija. Tarkempi jäsenlajisi ja jäsenmaksusi määrittyvät sen perusteella, toimitko palkansaajana vai yrittäjänä. Perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat liittyä liittoon opiskelijajäseninä.

Henkilöjäsenenä tai yhdistyksen kautta

Voit kuulua Suomen Fysioterapeutteihin joko jonkin liiton jäsenyhdistyksen kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan henkilöjäsenenä, ilman välissä olevaa yhdistysjäsenyyttä.

Mikäli haluat kuulua liittoon yhdistyksen kautta, sinun tulee valita jokin liiton neljästätoista jäsenyhdistyksestä ensisijaiseksi yhdistykseksesi. Tämä yhdistys käyttää ääntäsi liiton päätöksenteossa. Käytännössä tällä on merkitystä muun muassa siksi, että näiden ensisijaisten yhdistysten jäsenmäärä vaikuttaa siihen, kuinka monta jäsentä kullakin yhdistyksellä on liiton edustajistossa, eli korkeimmassa päättävässä elimessä.

Mikäli haluat kuulua useampaan kuin yhteen jäsenyhdistykseen, voit vapaasti valita rinnakkaisia yhdistyksiä niin monta kuin haluat. Nämä yhdistykset eivät pysty käyttämään ääntäsi (ks. edellinen kappale), mutta sinulla on niissä silti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ensisijaisessa yhdistyksessäkin. Toisin sanoen voit jäsenmaksua vastaan hyödyntää yhdistyksen tarjoamia palveluita.

Lisäksi liitolla on neljä erikoisalayhdistystä. Ne toimivat kiinteässä yhteistyössä liiton kanssa, mutta silti erillään. Näitä yhdistyksiä et siis voi valita ensisijaiseksi yhdistykseksesi, etkä liittyä niihin suoraan liiton asiointipalvelun kautta.

Jäsen- ja erikoisalayhdistykset perivät jäseniltään omaa jäsenmaksuaan, joka on erillään liiton jäsenmaksusta. Osalla yhdistyksistä on jäsenmaksuvapautuksia tietyille jäsenlajeille. Katso jäsenyhdistysten maksut täältä. 

» Liiton jäsenyhdistykset
» Liiton erikoisalayhdistykset

Mitä tarkoittaa kaksoisjäsenyys?

Mikäli olet koulutukseltasi fysioterapeutti, mutta työskentelet esimerkiksi opettajana ja varsinainen ammattiliittosi on sen vuoksi OAJ, voit kuulua Suomen Fysioterapeutteihin kaksoisjäsenenä. Tällöin maksat normaalin liittomaksun sijaan kiinteän vuosimaksun, jota vastaan saat esimerkiksi Fysioterapia-lehden ja muut vastaavat jäsenedut. Sen sijaan taloudellinen edunvalvonta, työsuhdeneuvonta, vakuutukset ja työttömyysturva eivät sisälly kaksoisjäsenyyteesi. Ne palvelut saat varsinaisesta liitostasi (esim. OAJ). Huomioithan, että pelkkä työttömyyskassan jäsenyys ei ole riittävä kriteeri kaksoisjäsenyyteen.