Bli medlem

Det är alltid en lönsam investering att vara medlem i ett fackförbund. Det är den bästa tryggheten i ett föränderligt arbetsliv. Vi har ingående kunskap om fysioterapi och rehabilitering. Vi är det enda fackförbundet i Finland som driver frågor ur fysioterapins synvinkel. Allt för att ditt arbete och förutsättningarna att utföra ditt jobb ska utvecklas i rätt riktning.

» Medlemsansökan (printa ut, fyll i och skicka via epost)

 

Ett medlemskap i fackförbundet ger trygghet

Våra sakkunniga, lokala förtroendemän och vid behov jurister ger råd och hjälp i alla problemsituationer som gäller arbete eller företagande. Som löntagare eller studerande har du även rätt till ett medlemskap i arbetslöshetskassan som säkerställer en högre inkomstnivå än grundskyddet om du blir arbetslös.

Medlemskapet stöder kompetensutvecklingen

Finlands Fysioterapeuter producerar en stor mängd fackkunskap som stöd för det vardagliga arbetet. Vi värdesätter forskning inom fysioterapi och förfaranden som grundar sig på vetenskapliga bevis. Tidningen Fysioterapia är en av våra främsta medlemsförmåner – med all orsak!

Som stöd för våra medlemmars karriärutveckling du kan till exempel ansöka om beteckningen. Specialistkompetens i fysioterapi och bli vald till Årets Fysioterapeut. De rekommendationer om fysioterapi som vi ger ut hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Glädje av medlemskapet också på fritiden

Som medlem i Finlands Fysioterapeuter får du avsevärda medlemsförmåner till exempel hos Danske Bankförsäkringsbolaget Turva och Tempur.

Som medlem har du också tillgång till de gemensamma förmånerna för Akava-förbundens medlemmar. I webbtjänsten Member+ hittar du många förmåner i anslutning till exempelvis semesterboende, resor, bilkörning och fritiden i allmänhet.

I M+ Store får du till förmånliga priser sportkläder och utrustning från bland annat Abacus, Salomon, Helly Hansen och Wilson samt inhemska Suunto-sportklockor med tillbehör.

» Se alla medlemsförmåner här (bara på finska)

Hur bli medlem?

Du kan bli ordinarie medlem i Finlands Fysioterapeuter om du är en legitimerad fysioterapeut eller en studerande som avlägger grundstudier inom fysioterapi. Vilken medlemstyp och medlemsavgift som gäller för dig beror på om du är löntagare eller företagare. Studerande som avlägger en grundexamen kan ansluta sig till förbundet som studerandemedlemmar.

» Medlemsföreningar
» Medlemsavgifter

Du kan höra till förbundet antingen via en medlemsförening eller direkt som personlig medlem. Av de fjorton föreningarna är en del regionala och en del representerar specialområden inom fysioterapi. Föreningarna ordnar utbildning och annan verksamhet.

Om du är utbildad till fysioterapeut men arbetar till exempel som lärare och ditt primära förbund därför är Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, kan du ansluta dig till Finlands Fysioterapeuter som dubbel medlem. Då betalar du i stället för den normala förbundsavgiften en fast årsavgift mot vilken du får exempelvis tidningen Fysioterapia och de övriga motsvarande medlemsförmånerna. I det dubbla medlemskapet ingår däremot inte ekonomisk intressebevakning, anställningsrådgivning, försäkringar och utkomstskydd för arbetslösa. Dessa tjänster får du från ditt primära förbund (t.ex. OAJ).

Ansök om medlemskap!

Du kan ansluta dig till Finlands Fysioterapeuter genom att fylla i medlemsansökan.

Vanliga frågor om medlemskapet

Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem genom att fylla i medlemsansökan. Om du övergår till Finlands Fysioterapeuter från ett annat fackförbund ska du själv meddela ditt gamla förbund om ditt utträde.

Vilken medlemstyp gäller för mig om jag är både löntagare och deltidsföretagare?

Om företagandet betraktas som en bisyssla och lönearbetet är din huvudsakliga inkomstkälla räknas du som löntagare. Kom ihåg att du som löntagare kan ansluta dig till arbetslöshetskassan.

» Mer information om företagares medlemskap i arbetslöshetskassan

Vad ska jag göra om jag vill höra till fler än en medlemsförening?

Medlemskapet i förbundet uppstår endast via en förening åt gången. Om du vill höra till flera föreningar kan du ansluta dig till dem via tjänsten https://jasenpalvelu.suomenfysioterapeutit.fi/ (bara på finska)

Är jag också medlem i Akava och Sakkunniga i rehabiliteringsbranschen?

Du behöver inte ansluta dig till Akava separat. Som ordinarie medlem eller studerandemedlem i Finlands Fysioterapeuter får du automatiskt alla förmåner i Akava och Sakkunniga i rehabiliteringsbranschen.

Hur stor är min medlemsavgift?

» Samtliga avgiftskategorier hittar du här (bara på finska)

Hur ska jag betala min medlemsavgift?

Du kan betala din medlemsavgift själv eller låta din arbetsgivare ta ut avgiften. De flesta arbetsgivarna kan ta ut avgiften i ditt ställe. Kontakta din löneräknare för att ta reda på det.

Om du vill betala medlemsavgiften själv får du de månatliga betalningsuppgifterna per post i början av året. Du kan vid behov vända dig till vårt kontor för att be om betalningsuppgifterna eller skriva ut dem för önskad period via eTjänsten. Du kan även beställa medlemsavgiften som e-faktura till din nätbank, varvid du endast behöver räkna ut beloppet på din medlemsavgift och godkänna e-fakturan.

Om du vill att din arbetsgivare ska ta ut avgiften ska du skriva ut en »fullmakt och lämna in den till din löneräknare med din underskrift. Kontrollera åtminstone i början din lönespecifikation så att medlemsavgiften säkert har dragits av din lön. Du kan även kontrollera dina medlemsavgiftsuppgifter via tjänsten.

Var kan jag kontrollera mina medlemsavgiftsuppgifter och hur får jag betalningsuppgifterna?

Du kan kontrollera dina medlemsavgiftsuppgifter via tjänsten: https://jasenpalvelu.suomenfysioterapeutit.fi/. I eTjänsten kan du även skriva ut betalningsuppgifterna för den önskade perioden. Du kan också vända dig direkt till vårt kontor för att få betalningsuppgifterna genom att skriva till toimisto@suomenfysioterapeutit.fi eller ringa 0207 199 590.

Ingår utkomstskyddet för arbetslösa automatiskt i medlemskapet?

Medlemskapet i arbetslöshetskassan uppstår inte automatiskt. Du måste meddela oss om du vill att ditt medlemskap ska inkludera utkomstskydd för arbetslösa. Du kan göra det på ansökningsformuläret i samband med att du ansöker om medlemskap i förbundet eller när som helst senare. När du är ordinarie medlem i förbundet ingår arbetslöshetskassans medlemsavgift automatiskt i din förbundsavgift och orsakar inte några extra kostnader. I det dubbla medlemskapet ingår inte utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan eller byta kassa endast under de perioder då du har löneinkomster i Finland. Du kan lämna in en medlemsansökan till kassan även vid andra tidpunkter, men den behandlas först när du återigen har ett avlönat arbete.