Lainsäädäntö

Laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä fysioterapeutin on tunnettava sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö. Vuonna 2023 voimaan tulleen sote-uudistuksen myötä sote-lainsäädäntö muuttui merkittävästi. Lainsäädännön kehittäminen jatkuu myös sote-uudistuksen jälkeen. Liitto seuraa ja tiedottaa lakimuutoksista aktiivisesti ja edistä fysioterapian ja fysioterapeuttien asemaa lainvalmistelun eri vaiheissa.

» Sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö

» Lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa lainsäädäntöä

» Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö

» Iäkkäiden ihmisten palveluja ja etuuksia koskevaa lainsäädäntöä

» Asiakas- ja potilastietojen hallintaa ohjaava lainsäädäntö

» Yksityisiä sote-palveluita koskeva lainsäädäntö

» Kuntoutus

» Asiakkaan ja potilaan oikeudet

» Sote-henkilöstöä koskeva lainsäädäntö

 

Päivitetty 26.7.2023

Lainsäädäntö

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti