Liity jäseneksi
eAsiointi

Fysioterapeutin koulutus


Tutustu myös Arenen blogiin aiheesta: Kuntoutusala tarjoaa merkityksellistä työtä nyt ja tulevaisuudessa


Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinto on 3,5-vuotinen (210 opintopistettä) alempi ammattikorkeakoulututkinto (Bachelor-taso). Suomenkielistä koulutusta järjestää 15 ammattikorkeakoulua, ruotsinkielistä koulutusta Arcada ja englanninkielistä koulutusta Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmaa ohjaavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM: Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon) ja fysioterapeuttikoulutusten eurooppalaisten korkeakoulujen verkoston (ENPHE) osaamisaluesuositukset ja kuvaukset.

Opinnot koostuvat terveysalan koulutusohjelmien yleisistä kompetensseista ja ammattispesifeistä fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia yksilön tietoja, taitojen ja asenteiden yhdistelmistä. Kompetenssi kuvaa pätevyyttä ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista tehtävistä. Opiskeluun sisältyy ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu, vapaasti valittavia opintoja, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Fysioterapeuttikoulutuksen osaamistasovaatimukset määrittyvät eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) kautta.

Nuorisoasteen koulutus

Nuorisoasteen koulutukseen pääsyvaatimuksena on lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot (esim. International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinto). Koulutus kuuluu yhteishaun piiriin.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutukseen haetaan aina erillishakuna suoraan järjestävään ammattikorkeakouluun. Opetusministeriö myöntää vuosittain ammattikorkeakouluille vuotuisen keskimääräisen opiskelijamääräkiintiön. Pääsyvaatimuksena on lääkintävoimistelijan, erikoislääkintävoimistelijan tai fysioterapeutin tutkinto. Tarkempia tietoja muista pääsyvaatimuksista antavat ammattikorkeakoulut.

Tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opetussuunnitelman laajuus perustuu vaadittavaan pohjakoulutukseen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen (AHOT). Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon yksilölliset ja työelämän vaatimukset.

Ammattikorkeakoulut

Lue lisää