Fysioterapeutin koulutus


Tutustu myös Arenen blogiin aiheesta: Kuntoutusala tarjoaa merkityksellistä työtä nyt ja tulevaisuudessa


Fysioterapeutiksi  opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelun kesto tyypillisesti 3,5 vuotta. Suomenkielistä koulutusta järjestää 13 ammattikorkeakoulua. Ruotsinkielistä koulutusta järjestää Arcada ja englanninkielistä koulutusta Satakunnan ammattikorkeakoulu. Kaikkiaan fysioterapiaa voi opiskella 14 eri ammattikorkeakoulussa.

» Etsi koulutusohjelmia tästä.

Fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmaa ohjaavat maailman fysioterapiajärjestön (World Physiotherapy) laatima Physiotherapist education framework, Maailman terveysjärjestön (WHO) laatima Rehabilitation Competency Framework, Suomen Fysioterapeuttien laatima Fysioterapeutin ydinosaaminen -raportti sekä opetus- ja kulttuuriministeriön, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ja fysioterapeuttikoulutusten eurooppalaisten korkeakoulujen verkoston (ENPHE) osaamisaluesuositukset ja kuvaukset.

Opinnot koostuvat terveysalan koulutusohjelmien yhteisistä opinnoista sekä ammattispesifeistä fysioterapian opinnoista. Opintoihin sisältyy ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu, vapaasti valittavia opintoja, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Fysioterapeuttikoulutuksen osaamistasovaatimukset määrittyvät eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) kautta.

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun

Ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuudesta säädetään laissa. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, jos olet suorittanut

  • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate-tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
  • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • korkeakoulututkinnon.
Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä opiskelijan tutkintokoulutukseen myös, jos tällä on muilla tavoin hankitut riittävät tiedot ja valmiudet opiskeluun.
» Lue lisää Opintopolusta.

 

Kokoaikainen opiskelu vai opiskelu työn ohessa?

Fysioterapeutin tutkintokoulutusta järjestetään sekä perinteisenä päiväopetuksena, että monimuoto-opiskeluna. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa tutkinnon suorittamisen työn ohella. Lähiopetus keskittyy yleensä muutamaan päivään viikossa. Monimuotokoulutukseen kuuluu työharjoittelu ja opinnäytetyö samalla tavoin kuin päiväopiskeluun. Tarkempia tietoja monimuoto-opiskelusta saat ammattikorkeakouluilta.

Fysioterapeutin tutkintokoulutuksiin haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa. Tutkinto-opiskelijaksi voi päästä myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta ns. polkuopiskelijana. Tällöin suoritat avoimessa ammattikorkeakoulussa ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelun opintoja, jonka jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia ja ne suoritetaan yleensä samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Hakutapa tutkinto-opiskelijaksi vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa, selvitä käytäntö oppilaitoksesta ennen opintojen aloittamista.

Ylempi korkeakoulututkinto – asiantuntijasta erityisasiantuntijaksi

Fysioterapeuttina voit työskennellä suoritettuasi fysioterapeutin tutkinnon ammattikorkeakoulussa. Valmistumisen jälkeen on suositeltavaa hankkia työkokemusta fysioterapeutin työstä ennen hakeutumista jatko-opintoihin. Fysioterapian osaamista voit syventää ammatillisella täydennys- ja erikoistumiskoulutuksella, jota järjestävät korkeakoulujen ohella monet järjestöt ja kaupalliset toimijat. Koulutuksia löydät esimerkiksi liiton koulutuskalenterista.

Jos haluat edetä työurallasi esimerkiksi erityisasiantuntijaksi, esihenkilöksi, tutkijaksi tai opettajaksi, tulee ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen ajankohtaiseksi. Fysioterapeutit voivat suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) laajuus on 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa 1,5-3 vuodessa työn ohella. Tutkintokoulutuksia järjestetään erilaisilla teemoilla, kuten johtaminen ja kehittäminen, kuntoutus, terveyden edistäminen tai yrittäjyys. YAMK-opiskelu on usein moniammatillista.

» Etsi YAMK-tutkintokoulutuksia tästä.

Vaihtoehtoisesti voit opiskella ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa. Fysioterapiaa voi opiskella Jyväskylän yliopistossa. Valittavissa on joko asiantuntija tai opettajalinja.

» Etsi maisterikoulutusohjelmia tästä.

Tohtorikoulutus

Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua tohtorikoulutusohjelmassa. Tohtorikoulutus kestää vähintään neljä vuotta ja opiskelun keskiössä on väitöskirjan laatiminen. Tohtorikoulutusohjelmaan on mahdollista hakea siitä riippumatta, onko suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa.

» Etsi tohtorikoulutusohjelmia tästä.

 

Päivitetty 26.7.2023

Fysioterapeutin koulutus

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Ammattikorkeakoulut

Lue lisää

Työharjoittelu

Lue lisää

Fysioterapeutin ydinosaaminen

Lue lisää