Liity jäseneksi
eAsiointi

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus

Suomen Fysioterapeuttien 5.10.2011 julkaiseman Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus  –suosituksen mukaan liikuntapainotteiset sydänkuntoutusohjelmat vähentävät ennenaikaista kokonaiskuolleisuutta noin 20 % ja sydänkuolleisuutta noin 30 % enemmän verrattuna tavanomaiseen sepelvaltimotautipotilaan jatkohoitoon.

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus on aloitettava nopeasti jo sairaalavaiheessa. Toipilasvaiheessa ja läpi elämän jatkuvassa kunnon ylläpitovaiheessa säännöllinen kestävyysliikunta ja lihasvoimaharjoittelu ovat keskeinen osa sepelvaltimotautipotilaan kuntoutusta.

Suositus on osa Suomen Fysioterapeuttien Hyvä fysioterapiakäytäntö  –hanketta, jossa tuotetaan näyttöön perustuvia, suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvia fysioterapiasuosituksia ja edistetään tieteelliseen näyttöön perustuvia fysioterapiakäytäntöjä.

Tutustu suositukseen:

» Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -fysioterapiasuositus