20/02/2018

Suoravastaanotto osaksi perusterveydenhuoltoa

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Fysioterapeuttien suoravastaanotto tarkoittaa, että potilas voi TULES-oireiden takia mennä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle.

Suomen Fysioterapeutit ry on edistänyt jo yli 10 vuoden ajan fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa. Liitto on levittänyt tietoa toiminnasta valtakunnallisesti eri tahoille. Se on vaikuttanut yhteiskunnallisesti lainsäädännön valmisteluun mm. lausunnoilla. Liitto on järjestänyt alan koulutusta ja seminaareja. Se on antanut sisällöllistä neuvontaa ja ohjausta sekä työyhteisöille että työntekijöille.

Liitto tekee myös kansainvälistä yhteistyötä ja tuo tietoa alan hyvistä käytännöistä Suomeen. Se on julkaissut viime vuonna suosituksen suoravastaanottokoulutuksen hyvistä käytännöistä yhteistyössä Suomen Fysiatriyhdistyksen kanssa.

Suoravastaanotto perusterveydenhuollon oikea-aikaista toimintaa

Tehy on vasta äskettäin julkaissut ensimmäisen selvityksensä fysioterapeuttien suoravastanotosta sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa. Suomen Fysioterapeuttien mielestä on hyvä, että myös Tehy nostaa esille fysioterapeuttien suoravastaanottoa.

Tehyn mukaan koulutuksen laajuus tulisi olla 20-30 opintopistettä, jotta osaaminen riittäisi myös erikoissairaanhoidossa. Suomen Fysioterapeutit muistuttaa, että toimintatapa on erityisesti perusterveydenhuollon oikea-aikaista toimintaa.

Fysioterapeutin peruskoulutukseen kuuluu laaja tuki- ja liikuntaelinten toiminnan osaaminen. Lisäkoulutusta tarvitaan lähinnä lääkäriltä fysioterapeutille siirtyvien tehtävien osaamiseen, kuten kliiniseen arviointiin ja päättelyyn, kipulääkkeiden suosittelemiseen ja sairaslomien kirjoittamiseen.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta ehkäisee tule-vaivojen pitkittymisen ja mahdollisen kroonistumisen. Potilaat eivät näin ollen ajaudu erikoissairaanhoidon asiakkaiksi. Liitto suosittelee, että koulutus on vähintään 15 op, mutta laajuutta pitää määritellä toiminnan tarpeen ja sisällön mukaan.

Fysioterapeuttien tehtävänsiirto ja palkkaus

Tehyn selvityksen tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti, koska vastaajaprosentti oli vain 29. Näin ollen se ei anna todellista kuvaa valtakunnallisesta tilanteesta. Vastaajina ovat olleet pääluottamusmiehet, jotka eivät välttämättä ole konsultoineet fysioterapiaosastojen esimiehiä. Pääluottamusmiehillä ei näin ollen ole tarkkaa kuvaa suoravastaanottokäytännön toteutuksesta. Fysioterapeutit ovat itse oman työnsä parhaita osaajia ja sisällön tuntijoita.

Suomen Fysioterapeutit toivoo, että Tehy edistäisi myös osaltaan fysioterapeuttien tehtävänsiirtoihin liittyvää palkkausta. Sen tulisi olla samalla tasolla muiden ammattiryhmien vastaavan tasoisten tehtävänsiirtojen palkkauksen kanssa.

Lisätietoja: Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382 ja kehittämissiantuntija Katri Partanen, puh. 0207 199 596

Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta: http://bit.ly/2xTI549