Työelämän hyvät käytännöt

Tehdäänkö juuri sinun työyhteisössäsi kehittämistyötä, jonka tuloksista olet innostunut? Tule kertomaan siitä muille!

Työelämän hyvät käytännöt on webinaarisarja, jossa esitellään fysioterapia-alan työyhteisöissä tehtävää kehittämistyötä ja sen myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä. Webinaareissa kerrotaan kehittämistyön taustoista, työn toteuttamisesta ja lopputuloksen jalkauttamisesta käytännön työhön. Webinaarisarja on hieno mahdollisuus tehdä organisaationne koulutusmyönteisyys näkyväksi, sekä kertoa millaista erityisosaamista teillä on. Jos innostuit, ole yhteydessä juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi.

Webinaarisarja on käynnistynyt syksyllä 2023. Toteutuneet tilaisuudet esittelyineen löydät alta. Keväälle 2024 on suunniteltu tilaisuuksia mm. kotikuntoutuksesta, ICF:stä ja kirjaamisesta.

Tulossa olevat tilaisuudet

Keväälle 2024 on suunniteltu mm. yrityksen sisäiseen koulutukseen ja ICF:n käyttöön liittyvien kehittämistöiden esittely. Tarkemmat ajankohdat varmistuvat myöhemmin. Onko työpaikallasi tehty kehittämistyötä josta haluaisit kertoa muille? Ole yhteydessä juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi.

Toteutuneet tilaisuudet

Alta löydät jo toteutuneet tilaisuudet. Linkin kautta pääset katsomaan tallenteen.


16.1.2024 Fysioterapeutin rooli RAI- arviointitiedon hyödyntämisessä.

Vanhuspalvelulain edellyttämän RAI arviointivälineistön käyttö ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa on ollut 1.4.2023 alkaen pakollista. RAI:n käyttöaste onkin noussut hyvinvointialueita koskevien velvoitteiden sekä suurten ikäluokkien kasvun myötä. Attendon Terapiapalveluissa on vuodesta 2020 alkaen kehitetty RAI- toimintamallia tukemaan moniammatillista ja laadukasta toimintakyvyn arviointia. Moniammatillisesti tuotettua RAI- arviointietoa hyödynnetään esimerkiksi kuntouttavan arjen luomisessa ja tieto mahdollistaa myös suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan.

RAI:n käyttöä on perusteltua kehittää ja tehostaa esimerkiksi palveluntarpeen arvioinnissa, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä jatkotoimenpiteiden valinnassa. Moniammatillisesti toteutetun RAI- tiedon hyödyntäminen palveluasumisessa ehkäisee toimintakyvyn alentumista ja sairaalahoitoon joutumista. Tässä webinaarissa esittelemme fysioterapeutin roolia Attendon Terapiapalveluiden RAI- toimintamallissa ja kerromme Attendo terapiapalveluissa tehdystä kehittämistyöstä. 

10.10.2023 Fysioterapeutin asiantuntijuus osana moniammatillista hoivapalvelua.

Webinaarissa esiteltiin Attendo Terapiapalveluiden kehittämä toimintamalli fysioterapeutin asiantuntijuuden hyödyntämiseen osana ikäihmisten asumispalveluita sekä miten tavoitteellinen moniammatillinen toiminta näyttäytyy käytännössä.

Työelämän hyvät käytännöt

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

 Ota yhteyttä Whatsapilla
KorpiJuho

» Lähetä suojattu sähköposti