01/10/2018

Fysioterapeutti koululaisten hyvinvoinnin tueksi

Koululaisten terveyttä ja hyvinvointia on tuettava.  Kouluissa tarvitaan laajempaa ammatillista osaamista oppilaiden terveyden edistämiseen ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyyn.

OAJ:n Oulun paikallisosaston puheenjohtaja Timo Kettunen ilmaisi sanomalehti Kalevan verkkosivustolla 16.9.2018 julkaistussa blogikeskustelussa huolensa siitä, että opettajan on vastattava yhä lisääntyvässä määrin muiden työntekijäryhmien töitä. Kettusen mukaan Move-mittauksien tuloksia ei voida käyttää oppilaan arvioinnissa eikä opetuksen tueksi.

Suomen Fysioterapeutit yhdessä Lasten Fysioterapia ry:n kanssa ymmärtävät opettajien huolen lisääntyvästä vastuusta oppilaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Oppilaiden tukemiseksi kouluissa tulisikin olla laajempaa ammatillista osaamista terveyden edistämisessä ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyssä.

Yhteispohjoismaisten fysioterapialiittojen vuonna 2016 tehdyn suosituksen mukaan jokaisessa koulussa pitäisi olla oma fysioterapeutti. Esimerkiksi Raahessa, Lappeenrannassa ja Kangasalalla on jo toimintamalli, jossa fysioterapeutti työskentelee koululla. Olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa fysioterapeutin työskentelyn kouluterveydenhuollossa, mutta käytännössä fysioterapian tuki kouluterveydenhuollossa on marginaalista.

 

Yksilöllistä palautetta fyysisestä toimintakyvystä

Move! on valtakunnallinen, 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamisen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa tietoa mm. koululaisten laajoihin terveystarkastuksiin. Tarkoituksena on kannustaa oppilasta omatoimiseen, fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Tulosten hyödyntäminen koululaisen oman fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi on vähäistä. Move! ei anna keinoja siihen, miten koululainen voisi edistää omaa fyysistä toimintakykyään yksilöllisin tavoittein. Palautteen jälkeen toteutus jää myös liiaksi oppilaan ja perheen vastuulle ilman asiantuntevaa seurantaa ja tukea.

Kouluissa työskentelevät fysioterapeutit voisivat sitä vastoin tuoda oppilaiden tueksi yksilöllisen liikunnan ohjauksen niille, jotka suoriutuvat Move! -testissä alle tavoiterajojen tai jotka eivät terveydellisistä syistä voi kaikkia testin osioita suorittaa.

 

Fysioterapeutti opettajan työpariksi

Koulujen ryhmäkoot ovat suuria. Fysioterapeutti voi tukea koululiikuntaa opettajan työparina toteuttamalla yksilöllisempää liikunnanohjausta oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky on jostain syystä rajoittunut.

Kansallisesti tärkeän terveysmittauksen tekemisessä fysioterapeutin rooli voisi olla myös merkittävä. Asiantunteva koulufysioterapeutti ymmärtää kasvavan lapsen fyysisestä ja tuki- sekä liikuntaelimistön kehityksestä. Fysioterapeutti tukee oppilaan liikunnallisia valmiuksia kehon ja ruumiintoimintojen tasolla ja näkee oppilaan tarpeet erilaisissa suorituksissa. Fysioterapeutin ohjauksessa oppilas voi nopeammin palata takaisin harrastusten, omaehtoisen liikkumisen ja koululiikunnan pariin.

 

Suomen Fysioterapeutit ja Lasten Fysioterapia ottaa osaa perheen suruun Espoossa sattuneen koululaisen valitettavan kuolemantapauksen johdosta

Lisätietoja:
puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Suomen Fysioterapeutit ry, puh. 040 5077 382
puheenjohtaja Reetta Tuomisto, Lasten Fysioterapia ry, puh. 040 5293601