03/10/2018

Vuoden fysioterapeutti 2018 Kirsti Niskala: Keho ja mieli kaipaavat kokonaisvaltaista hoitamista

Keho ja mieli toimivat yhdessä ja määrittävät sitä, kuka oikeasti olen. Jos suhde ympärillä olevaan todellisuuteen, muihin ihmisiin ja itseen on vaikeuksissa, liikkeestä tulee kömpelöä ja toimimatonta. Kun fysioterapeutti kulkee rinnalla tukien ja ohjaten ihmistä, joka kuuntelee omaa itseään, on mahdollista kasvaa kokonaiseksi ihmiseksi, omaksi itsekseen. Näin vakuuttaa vuoden 2018 fysioterapeutiksi valittu Kirsti Niskala, jonka kiinnostus fyysisen ja psyykkisen hoidon kokonaisvaikutukseen heräsi yli 20 vuotta sitten.

-Kehon ja mielen yhteistyössä lähdemme kokonaisvaltaisuuden kautta liikkeelle terveys edellä siitä, mikä on hyvää ja mikä sujuu. Mitä hyvästä ergonomiasta tulee, jos mieli on sykkyrällä. Liikkeen kautta voimme vaikuttaa hyvinvointiin.

Niskalan uteliaisuuden ihmisestä hoidettavana kokonaisuutena herätti ranskalainen liike- ja psykoterapeutti Jacques Dropsy, jonka hän kutsui Suomeen vuonna 1996 ollessaan tämän kurssilla Ruotsissa. Siitä lähtien Niskala on perehtynyt asiaan vahvasti ja kouluttanut suomalaisia fysioterapeutteja Basic Body Awareness Therapy eli BBAT -menetelmän käyttöön.

Suomessa 20 fysioterapeuttia on valmistunut BBAT -terapeutiksi Niskalan kouluttamana, lisäksi kymmeniä on perehtynyt menetelmään jollakin tasolla. Norjalainen professori Liv Helvik Skjaerven on Niskalan opettaja ja tärkeä tukihenkilö menetelmän isän Dropsyn rinnalla.

– BBAT-terapia sopii kaikille. Minusta sen tulisi olla osa fysioterapeutin koulutusta. Fysioterapeutin yksi tärkeä tehtävä on herättää ihminen kehon kuuntelun kanavalle ja tiedostamaan, että itse voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Sisäisen ergonomian puolestapuhuja

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen nostaa Niskalan työn psykofyysisen fysioeterapian arvostuksen nostamiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi seikaksi.

– Kokonaisvaltainen fysioterapia on ollut aina hänen sydäntään lähellä, hän on sen väsymätön puolestapuhuja ja uranuurtaja, joka elää asialle koko sielullaan. Kyse on lähestymistavasta, miten kohtaamme ihmisen.

Mäkinen kuvailee Niskalaa innostavaksi, sydämelliseksi ja rautaiseksi ammattilaiseksi, joka edistää fysioterapia-alan ja koko ammattikunnan osaamisen monipuolista kehittymistä.

Vuoden fysioterapeutti on fysioterapia-alan esikuva, innovatiivinen toimija ja tunnustettu vaikuttaja, jonka valitsevat ehdotusten pohjalta Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy.

Lisätietoja:
Kirsti Niskala, p. 050 566 6598, kirsti.niskala@luukku.com
Tiina Mäkinen, p. 040 507 7382, tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi