13/01/2020

MIELIPIDE: Varhainen tuki koululaisille ja opiskelijoille vaikuttaa työkykyyn aikuisena

Koululaisten ja opiskelijoiden uupumisesta, stressistä, masennuksesta ja ahdistuksesta puhutaan paljon. Välillä syytetään tilanteesta oppilashuoltoa, välillä vanhempia ja välillä oppilaita itseään. Ratkaisujakin on esitetty! Terveydenhoitajaliitto pyysi kuntia huolehtimaan kouluterveydenhuollon ammattilaisten mitoituksen toteutumisesta. Valtakunnallisesti tiedetään, että kouluterveydenhoitajien, koulupsykologien ja kuraattoreiden mitoituksen noudattamisessa on ollut puutteita ja se tuleekin korjata välittömästi.

Koululaisten ja opiskelijoiden suorittaminen ja vaativuus itseä kohtaan voivat näyttäytyä opintojen lisäksi myös vapaa-ajan harrastuksissa. Lepoon, palautumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin jää liian vähän aikaa. Voidaan ihmetellä, miten ulkoapäin hyvin pärjäävältä näyttävä nuori oireilee jatkuvalla päänsäryllä tai erilaisilla kehon kiputiloilla.

Fysioterapeutteina haluaisimme työskennellä tiiviimmin koululaisten ja opiskelijoiden tukena. Fysioterapeutin vastaanotolle tulee ohjata mm. univaikeuksiin, ahdistukseen, stressiin ja jännitykseen liittyvissä asioissa tuki- ja liikuntaelinoireiden lisäksi. Psykofyysisen fysioterapian kehollisten harjoitusten avulla opetellaan itsesäätelykeinoja, joilla vaikutetaan oireisiin ja tuetaan nuoren minäpystyvyyden tunnetta. Fysioterapeutin ohjaamat yksilö- ja ryhmäharjoitukset lisäävät mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia ahdistuksen ja jännityksen säätelyssä sekä erilaisissa liikuntamuodoissa. Näin lisätään oppilaan ymmärrystä omista vahvuuksistaan.

Fysioterapeutin tulee kuulua aidosti osaksi oppilashuoltoa ja toimia fyysisesti peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin tai koulupsykologin työpareina. Tulevaisuutta ajatellen moniammatillisella tuella lisätään nuorten elämänlaatua ja minäpystyvyyden tunnetta. Erityisesti mahdollistetaan nuorten kouluttautuminen työelämään ja työkyvyn säilyminen nykyistä paremmin. Nykymalli ei riitä ratkaisemaan tilannetta. Mahdollistetaan riittävä tuki tulevaisuuden työikäisille!

Anu Pollari
Suomen Fysioterapeutit ry

Tanja Balk ja Annina Lahti
Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry (Psyfy ry)