18/04/2022

Fysioterapian Kela-korvausten poistaminen lisää kustannuksia

Suomen hallitus on päättänyt lopettaa yksityisen fysioterapian Kela-korvaukset. Fysioterapia on terveydenhuollon palvelu, jossa kuntoutetaan ja ennaltaehkäistään esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivoja (tule-vaivat).

Yli 50-vuotiailla tule-vaivat ovat suurin syy pitkiin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Eniten Kela-korvattua fysioterapiaa käyttävätkin 50–64-vuotiaat. Järjestelmä tukee kansanterveyden ja -talouden kannalta keskeisen asiakasryhmän työkykyä. Terveyskeskukseen tämä asiakasryhmä ei mahdu, kyse on lähes 350 000 käynnistä vuosittain.

Väestön ikääntyessä heikentynyt huoltosuhde vaatii pidempiä työuria. Tämä ei ole mahdollista ilman työkykyä tukevia toimia ja varhaista puuttumista terveysongelmiin.

Suurin uhka pitkälle työuralle on tuki- ja liikuntaelinvaiva. Fysioterapia on tule-vaivojen tehokkain kuntoutusmuoto. Keskeistä on aloittaa fysioterapian riittävän varhain, oikea-aikaisuus on onnistumisen edellytys.

Fysioterapiaan kuuluu myös terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta. Tällä on erittäin suuri merkitys yli 50-vuotiaille, koska keski-iän elämäntapamuutoksilla luodaan edellytykset hyvälle eläkeiän toimintakyvylle. Tämä vähentää ikääntymiseen liittyviä sote-kustannuksia. Kela-korvattu fysioterapia on ennaltaehkäisevää toimintaa parhaimmillaan.

Nykyinen Kela-korvausjärjestelmä ja siihen liittyvä lähetekäytäntö on tärkeä asiakasohjauksen väline, jonka varassa toimii tuhansia pieniä fysioterapiayrityksiä. Vakiintuneen toimintamallin muuttaminen vaatii siirtymäaikaa, muuten toimiva palvelukokonaisuus voi romahtaa. Hätäinen päätös ajaa fysioterapiayrittäjät ahdinkoon ja heikentää kansalaisten palvelujen saantia. Voittajia ovat suuret terveysjätit.

Hallitus on perustellut Kela-korvausten leikkaamista vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen rahoituksella. Fysioterapian Kela-korvausten määrä on vuositasolla 8,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 3,6 % tarvittavasta rahamäärästä.

Hallitus on arvioinut, että enintään 10 % asiakkaista siirtyisi yksityiseltä sektorilta terveyskeskuksiin. Tämä tarkoittaa 120 000 fysioterapiakäyntiä, eli 10,7 miljoonan euron lisäkustannuksia. Säästön sijaan hallituksen päätös lisää kustannuksia lähes kahdella miljoonalla eurolla.

Kela-korvausten poistaminen tukkii jo valmiiksi ruuhkautuneet terveyskeskukset ja viivästyttää fysioterapian alkamista. Tämä lisää pitkäaikaisia sairauspoissaoloja, vähentää verotuloja ja johtaa pahimmillaan asiakkaan tilanteen komplisoitumiseen ja pysyvään työkyvyttömyyteen. Kielteiset kustannusvaikutukset voivat olla miljardiluokkaa. Lisäksi menetetään toimiva varhaisen puuttumisen malli.

Näihin riskeihin Suomella ei ole varaa.

 

Juho Korpi
Kehittämisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry