07/04/2022

Julkinen talous ei ole nollasummapeliä – se on arvovalintoja

Kuntasektorin työtaistelutoimet ovat tällä sopimuskierroksella kiivaampia kuin vuosikausiin. Fysioterapeutit ovat työtaisteluissa mukana, koska palkkamme on korkeakoulutetuista sote-ammattilaisista heikoin. Kuntasektorin yli 400 000 palkansaajasta reilu 3 600 on fysioterapeutteja.

Fysioterapeutin keskipalkka on 2 727 euroa kuukaudessa. Se on 254 € vähemmän kuin kuntatyöntekijöillä keskimäärin. Alamme palkkakehitys on 2010-luvulla riittänyt juuri ja juuri ostovoiman säilyttämiseen. Olemme palkkakuopan pohjalla ja vaarassa upota yhä syvemmälle.

Työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan palkkoihin tehtävistä yleiskorotuksista. Yleiskorotuksen tarkoitus on tasata inflaation vaikutusta, eli säilyttää palkansaajan ostovoima elinkustannusten noustessa. Suomen pankki on arvioinut inflaation olevan 4-5 % vuonna 2022 ja 2-3 % vuonna 2023.

Ensimmäisessä sovitteluesityksessään valtakunnansovittelija ehdotti sote-alalle 1,0 % yleiskorotusta vuodelle 2022 ja 0,6 % korotusta vuodelle 2023. Kuntatyöntekijän ostovoima olisi heikentynyt merkittävästi. Palkkatason korjaamista sovitteluesitys ei sisältänyt lainkaan.

Fysioterapeuttien ja muiden pienipalkkaisten ammattilaisten palkkatason korjaaminen vaatii palkkaohjelman. Esimerkiksi neljän prosentin vuotuinen palkankorotus nostaisi fysioterapeutin palkkaa noin 600 eurolla viiden vuoden aikana. Lisäksi tarvitaan inflaatiota tasaavat yleiskorotukset, tai palkkaohjelman vaikutus sulaa.

Jos palkkaohjelma ulotettaisiin koko kuntasektorille, lisäisi se henkilöstömenoja arviolta miljardilla eurolla vuodessa. Kuntatyönantajan mielestä palkankorotuksiin ei ole varaa ja ne vaatisivat verojen nostamista. Tämä on tarkoitushakuista harhaanjohtamista. Julkinen talous ei ole nollasummapeliä, se on arvovalintoja, joita tekevät poliitikot.

Kunnat ja valtio tarvitsevat yhteiskunnan pyörittämiseen noin 100 miljardia euroa vuodessa. Koko kuntasektorin palkkavinouman korjaaminen vaatisi, että yksi prosentti julkisista varoista ohjataan uudelleen.

Arvovalintoja. Siitä poliitikoille maksetaan.

 

Juho Korpi, kehittämisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry