01/06/2023

Kela-korvausta ei tule rajata yleislääkärikäynteihin

Hallitusneuvotteluissa etsitään keinoja sosiaali- ja terveydenhuollon pitkiksi venyneiden hoitojonojen purkamiseksi. Kansaneläkelaitos on ehdottanut ratkaisuksi yksityisen sektorin Kela-korvauksen laajentamista siten, että asiakkaat maksaisivat yksityisestä yleislääkärikäynnistä vain 20 euron omavastuuosuuden. Kelan pääjohtaja Outi Antila on ollut sitä mieltä, että ehdotus maksaisi itsensä takaisin (HS 31.5.2023).

Kelan ehdotus on hyvä, mutta sen rajaaminen pelkästään yleislääkärikäynteihin ei ole tarkoituksenmukaista. Vuonna 2022 joka neljäs perusterveydenhuollon lääkärikäynti johtui tuki- ja liikuntaelinvaivasta (tule-vaiva). Asiakkaita oli lähes miljoona.

Suomessa ja maailmalla tule-vaivat on jo pitkään ohjattu yleislääkärin sijaan suoraan fysioterapeutille. Fysioterapeutin suoravastaanotto on kustannustehokas toimintamalli, joka nopeuttaa asiakkaiden hoitoon pääsyä ja lyhentää yleislääkäreiden jonoja. Suoravastaanoton tehokkaampi hyödyntäminen vapauttaisi vuosittain 1–2 miljoonaa yleislääkärikäyntiä.

Fysioterapia on tule-vaivojen ensisijainen kuntoutusmuoto, jonka teho ja vaikutus tunnetaan tieteellisen tutkimuksen ansiosta hyvin. Suurin osa tule-vaivoista kuntoutuu oikeanlaisella terapeuttisella harjoittelulla sekä ohjeilla ja neuvoilla. Asiakkaan huoleen on vastattava ja tilanne tutkittava tarkasti. Tarvittaessa konsultoidaan aina lääkäriä.

Kelan tekemä ehdotus pelkästään yleislääkärikäyntien korvauksen nostamisesta palauttaisi tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidon menneisyyteen. Tämä ei auta tule-vaivoista kärsivää, koska pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti viime vuonna poistaa fysioterapian Kela-korvaukset kokonaan. Hoitopolku katkeaisi heti ensikäynnin jälkeen. Tulehduskipulääkkeillä ja sairauslomalla tule-vaivat eivät parane.

Terveydenhuollon resurssien ja kansantalouden kannalta on järkevää laajentaa Kelan ehdotusta koskemaan myös fysioterapeutin suoravastaanottoa. Näin varmistetaan resurssien tehokas käyttö ja oikea-aikainen hoito kaikille Suomalaisille.

 

Juho Korpi
Kehittämisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry